Bistandsadvokat i Alta

Bistandsadvokat i Alta

Alta er en kommune i Finnmark fylke. Alta er også navnet på tettstedet og byen, som er kommunens administrasjonssenter. I kommunen bor det totalt ca. 20 500 innbyggere. Her finner du blant annet et overgrepsmottak, krise- og incestsenter, Alta tingrett og flere advokatfirmaer. Selv om ingen av disse skulle spesialisere seg på overgrepssaker, kan du kontakte et hvilket som helst advokatfirma andre steder i landet for å få oppnevnt en bistandsadvokat. Trykk her for å se om du har krav på fri rettshjelp fra være bistandsadvokater.


Utsatt for overgrep i Alta?

Overgrepsmottaket i Alta er opprettet i regi av Finnmarkssykehuset, og ifølge sykehusets hjemmesider være i gang i løpet av sommeren 2016. Det er imidlertid vanskelig å finne ytterligere kontaktinformasjon til overgrepsmottaket.

Alta Krise- og incestsenter er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for overgrep eller mishandling. Krisesenteret er drevet av ansatte med faglig kunnskap og lang erfaring med slike saker. Du kan kontakte senteret per telefon på 78 43 46 93 eller e-postadressen post@altakrise.no. Vakttelefonen er betjent hele døgnet.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen der du er. Alta lensmannskontor ligger i Labyrinten 1, 9510 Alta. Du kan kontakte kontoret på telefonnummeret 78 42 80 00.

Alta tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Besøksadressen hit er Hesteskoen 2, 9510 Alta. Du kan kontakte tingretten per telefon på 78 45 76 70.

Bistandsadvokat i Alta

Enkelte typer alvorlige overgrep er omfattet av bistandsadvokatordningen. Med denne ordningen kan fornærmede eller etterlatte i slike saker få gratis advokathjelp gjennom hele prosessen. Retten inntrer allerede før anmeldelse, slik at man kostnadsfritt kan diskutere med advokaten hvorvidt man bør anmelde. Dette gjelder også selv om man velger å ikke anmelde. Det finnes flere advokatfirmaer i Alta, men antagelig ingen som spesialiserer seg på overgrepssaker. Med fritt advokatvalg kan man imidlertid ta kontakt med et hvilket som helst advokatfirma i landet som påtar seg slike oppdrag. På denne måten kan du sikre deg advokatbistand fra noen med god erfaring fra lignende saker. Hvis du ønsker kan du ta kontakt med de erfarne bistandsadvokatene tilknyttet denne siden her.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.