Bistandsadvokat i Ålesund

Bistandsadvokat i Ålesund

Har du blitt utsatt for en straffbar handling i Ålesund og lurer på om du har krav på bistandsadvokat? I denne artikkelen vil vi forklare deg alt du måtte lure på vedrørende bistandsadvokat i Ålesund. Husk at all advokathjelp være kostnadsfri dersom du har krav på bistandsadvokat – kontakt overgrep.no sine advokater her.


Anmelde forholdet

De fleste som har blitt utsatt for en straffbar handling ønsker å anmelde forholdet. Dette kan du gjøre på politistasjonen i Ålesund. Dersom du har krav på bistandsadvokat kan du også oppsøke bistandsadvokaten i forkant av anmeldelsen. Du har nemlig også krav på gratis rådgivning i forbindelse med om du bør anmelde eller ikke, og hjelp av bistandsadvokaten til å gjøre dette.

Tinghuset i Ålesund
Tinghuset i Ålesund

I hvilke tilfeller har jeg krav på bistandsadvokat?

Det viktigste å starte med et nok i hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat. En bistandsadvokat er gratis for den fornærmede siden staten betaler. Av ressurshensyn kan dermed ikke alle fornærmede i straffesaker få en gratis bistandsadvokat. Dette er dermed forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. For eksempel ved voldtekt eller familievold vil alltid den fornærmede ha krav på bistandsadvokat. Du kan lese mer om når du har krav på bistandsadvokat her.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Bistandsadvokat i Ålesund

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil bistandsadvokaten hjelpe deg med alle relevante forhold i saken. Det følger av straffeprosessloven at hovedoppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta den fornærmedes interesser. Dermed vil bistandsadvokaten typisk hjelpe deg under anmeldelse, under avhør, rettssak, etc.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig ordning hvor du kan få en erstatning fra staten som en slags kompensasjon for hendelsen du har blitt utsatt for, et slags plaster på såret.

Det er flere advokater i Ålesund som tar oppdrag som bistandsadvokater. Man må imidlertid heller ikke glemme at prinsippet om fritt advokatvalg gjelder, slik at du kan velge hvilken advokat du vil, uansett hvor i landet.

Den meste av kontakten foregår ikke i direkte kontakt slik at det ikke er noe i veien for å velge en bistandsadvokat som holder til et annet sted enn i Ålesund, selv om det selvfølgelig kan være praktisk med nærhet i lokasjon til bistandsadvokaten. Vi har en rekke erfarne advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.