Bistandsadvokat i Gjøvik

Bistandsadvokat i Gjøvik

Gjøvik er en kommune i Oppland fylke med ca. 30 000 innbyggere. Gjøvik ligger langs Mjøsa. I Gjøvik ligger det en tingrett, politistasjon og overgrepssenter. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – Vi har en rekke advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg.


Anmelde familievold og overgrep i Gjøvik

Gjøvik har et overgrepssenter som ligger i Glassverkgata 5. Den som er utsatt for familievold, voldtekt eller andre overgrep kan oppsøke overgrepssenteret for å få noen å snakke med. Nærmeste overgrepsmottak ligger på Sykehuset innlandet i Lillehammer. Dersom man nylig har blitt utsatt for et seksuelt overgrep er det viktig å raskest mulig oppsøke et overgrepsmottak for evt. sporprøver som kan benyttes som bevis i en eventuell straffesak, og overgrepsmottaket kan også bistå med anmeldelse/kontakt med politiet.

Gjøvik har et krisesenter, som er døgntilbud til overgrepsutsatte eller voldsutsatte kvinner og menn. Telefonnummeret til krisesenteret på Gjøvik er 61 17 55 60.

Spørsmål bistandsadvokat

Dersom man skal anmelde seksuelle overgrep eller familievold kan man kontakte Gjøvik politistasjon, som er en del av Vestoppland politidistrikt. Adressen til politihuset er Strandgata, 2821 Gjøvik. Telefonnummeret er 61 15 13 00.

Politistasjonen i Gjøvik
Politistasjonen i Gjøvik

Gjøvik har en tingrett som er førsteinstans domstol for straffesaker som har skjedd i Gjøvik, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten.

Tinghuset i Gjøvik
Tinghuset i Gjøvik

Bistandsadvokat i Gjøvik

Alle som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle overgrep, samt familievold, har krav på hjelp fra en bistandsadvokat til å anmelde forholdet. Bistandsadvokat kan opprette kontakten med politiet og vil også ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og en eventuell senere straffesak dersom tiltale blir tatt ut.

Det er en rekke advokatfirmaer i Gjøvik som tar oppdrag som bistandsadvokat, disse finner du ved å ta et søk på nettet eller ved en telefon til domstolen. Du trenger imidlertid ikke å velge en lokal advokat, da du har fritt advokatvalg og for eksempel kan velge en advokat fra Lillehammer, Hamar eller Oslo. Det kan være fordelaktig å søke litt på nettet og finne en advokat som er spesialisert på området.

Vi har også en rekke erfarne advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg hvis du ønsker dette – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.