Bistandsadvokat i Bærum

Bistandsadvokat i Bærum

Bærum er en kommune i Akershus. Bærum er en av Norges største kommuner med over 120 000 innbyggere. Bærum har både domstol og politi, for den som tenker på å anmelde familievold eller seksuelle overgrep. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – trykk her for å kontakte våre advokater for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.


Anmelde seksuelle overgrep eller familievold i Bærum

Dersom du har blitt utsatt for et overgrep nylig så bør du kontakte overgrepsmottaket ved Asker og Bærum legevakt, slik at spor kan sikres til en eventuell straffesak.

Dersom du trenger noen å prate med etter voldtekt eller andre seksuelle overgrep så kan du kontakte Buskerudregionens overgrepssenter eller incestsenteret i Oslo.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Det finnes et krisesenter i Bærum som kan kontaktes på telefon 67 50 83 83. Dette er et døgntilbud til kvinner og menn som er utsatt for familievold eller overgrep, og trenger et midlertidig sted å bo eller skjule seg.

Asker og Bærum politidistrikt ligger i Kjørboveien 33, 1337 Sandvika og har telefonnummer 67 57 60 00. Du kan kontakte politiet for å få tid til å inngi forklaring dersom du skal anmelde en overgrepssak. Du kan også anmelde via en bistandsadvokat dersom du føler at dette er lettere.

Asker og Bærum tingrett har sete i Sandvika, og er verneting for straffesaker som har skjedd i hele Asker og Bærum. Dersom ingenting tilsier noe annet skal hovedforhandling i straffesaken gå i denne tingretten, for det tilfelle at det blir tatt ut tiltale.

Bistandsadvokat i Bærum

Den som er utsatt for familievold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep har krav på gratis hjelp fra en bistandsadvokat til å anmelde saken. Bistandsadvokaten hjelper til i alle sakens faser, også under etterforskning, eventuell rettssak og til å søke om voldsoffererstatning. Man har også krav på bistandsadvokat til å få hjelp til å vurdere hvorvidt man i det hele tatt burde anmelde saken.

Prinsippet om fritt advokatvalg gjelder, slik at du kan velge hvilken advokat du ønsker. Advokaten du kontakter sørger selv for å bli oppnevnt som din advokat dersom han ønsker oppdraget. Vi har en rekke erfarne advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.