Baneheia-saken

Baneheia-saken

Drapene i Baneheia i år 2000 rystet et hel nasjonal da to jenter på 8 og 9 år ble funnet voldtatt og drept. 21 år senere har Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen som hele tiden har hevdet han er uskyldig. I juni i år ble han etter en kjennelse fra Høyesterett løslatt fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt etter over 20 år bak murene. 

Saksforholdet

Den 19. mai 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) meldt savnet til politiet. Jentene hadde på ettermiddagen vært og badet i ferskvannstjernet ved Baneheia i Kristiansand. De kom aldri hjem igjen.

To dager senere ble de funnet voldtatt og drept.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

På sensommeren samme året pågrep politiet to menn, Viggo Kristiansen (da 21) og Jan Helge Andersen (19) ble siktet for drapene. Begge to var kjent i lokalmiljøet. Andersen var lagfører i Heimevernsungdommen og Kristiansen hadde et rykte på seg for å være en urokråke. Tidligere hadde han også blitt dømt for et overgrep som han den gang tilsto.

Andersen tilsto drapene på jentene i Baneheia, men han forklarte i avhør at det ikke var han som tok initiativet. Til politiet forklarte han at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen, og at han følte seg presset til å utføre handlingene.

Viggo Kristiansen har hele veien nektet straffskyld. Helt siden pågripelsen har han sagt at han satt i bua si hjemme utenfor huset til foreldrene da jentene forsvant.

Begge to ble dømt for drapene. Andersen fikk tilståelsesrabatt, og ble dømt til 19 års fengsel. Han slapp ut av fengsel etter å ha sonet 14 år. Han lever nå på hemmelig adresse og med ny identitet.

Kristiansen ble dømt til lovens strengeste staff, 21 års forvaring og har helt siden det hevdet sin uskyld. Det finnes ingen tekniske bevis mot Kristiansen. Han ble hovedsakelig dømt på bakgrunn av kameraten Jan Helge Andersens vitnemål.

Han har forsøkt å få saken sin gjenopptatt seks ganger.

Du kan lese mer om forvaring her.

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner Baneheia-saken

Den syvende gangen Viggo forsøkte å få saken sin gjenopptatt besluttet Gjenopptakelseskommisjonen 18. februar 2021 at straffesaken skal gjenåpnes.

Gjenopptakelseskommisjonen uttalte da på deres hjemmeside at

«Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning av Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 i den såkalte «Baneheia-saken» skal tas til følge». Kilde: https://www.gjenopptakelse.no/

Saken gjenåpnes fordi kommisjonen mener det er nye bevis som det er rimelig grunn til å tro at kunne ha ført til frifinnelse hvis det hadde vært kjent for retten den gang. Det er særlig DNA-bevisene som er grunnlaget for gjenåpningen.

I kjennelsen står det at flertallet har lagt til grunn at lagretten både gjennom bevisførsel, prosedyrer og rettsbelæring ble foreholdt at DNA-beviset utgjorde en sikker bekreftelse på at overgrepene ble begått av flere gjerningsmenn.

På bakgrunn av dette har flertallet kommet til at det i dag hersker reell usikkerhet knyttet til hvorvidt de biologiske spor i saken viser DNA fra flere gjerningsmenn. Saken står med hensyn til biologiske spor dermed i en vesentlig annen stilling i dag enn det gjorde da saken ble behandlet.

Ifølge flertallet er det etter dommen i 2002 tilkommet nye omstendigheter og bevis som medfører at både DNA-beviset og Jan Helge Andersens forklaring er svekket som bevis.

Viggo Kristiansens løslatelse

1.juni ble Viggo Kristiansen løslatt fra Ila fengsel etter at Høyesterett enstemmig kom frem til at de ikke lenger mener Kristiansen utgjør en fare for samfunnet. I kjennelsen kommer det også frem at påtalemyndigheten heller ikke kommer til å begjære forvaringsdommen forlenget. Det ble lagt vekt på at Kristiansen uansett da snart skulle løslates i og med at dommen utløper i september 2021.

Statsadvokaten i Oslo vil nå se på saken på nytt og vurdere hvorvidt det blir ny rettssak eller om Viggo Kristiansen blir frifunnet. Det er i påvente av denne vurderingen at Kristiansen ble løslatt.

Kilder

https://www.gjenopptakelse.no/sok-om-gjenapning/avgjorelser/artikkel/baneheia-saken

https://www.nrk.no/norge/hoyesterett_-viggo-kristiansen-skal-loslates-fra-fengsel-1.15518175

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38577/548.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.