Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Dersom du ønsker å anmelde et seksuelt overgrep må du forklare hva som har skjedd til politiet. Du må da i utgangspunktet møte opp på din lokale politistasjon. I de fleste tilfeller vil du imidlertid ha krav på bistandsadvokat som vil gjøre prosessen vesentlig enklere for deg. Du vil også kunne få god hjelp på overgrepsmottakene. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på gratis rettshjelp av våre advokater i forbindelse med overgrep.


Mange kvier seg for å anmelde fordi de enten tenker det er skummelt eller at det vil være en stor belastning under etterforskning, og særlig en eventuell rettsak. Dette er forståelig. Du er imidlertid nødt til å anmelde forholdet dersom gjerningsmannen skal bli dømt og dersom du selv skal kunne få voldsoffererstatning.

Dersom du ikke anmelder vil gjerningspersonen leve upåvirket av episoden og straffekrav og erstatningskrav vil bli foreldet.

I Norge er ofre for seksuelle overgrep gitt enkelte rettigheter som skal gjøre det lettere å anmelde forholdet slik at gjerningsmannen blir dømt, og som skal gjøre prosessen mindre belastende.

Du har rett til hjelp fra bistandsadvokat

For det første vil du ved seksuelle overgrep i mange tilfeller ha krav på gratis bistandsadvokat. Dette er blant annet ved voldtekt, incest, overgrep mot barn m.fl. I slike tilfeller følger det av loven at ofrene skal få gratis bistandsadvokat finansiert av det offentlige.

Bistandsadvokatens rolle er å sørge for at fornærmedes rettigheter er ivaretatt gjennom etterforskning og under en eventuell rettssak.

Ordningen gir også rett til advokathjelp allerede før anmeldelse. Dette innebærer at du kan oppsøke en bistandsadvokat for å vurdere om du burde anmelde eller ikke.

Dersom du etter samtalen velger å ikke anmelde vil altså staten betale denne konsultasjonen. Dersom du velger å anmelde vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å anmelde forholdet.

Denne ordningen gjør det enklere for ofre for seksuelle overgrep. Ved å oppsøke en bistandsadvokat kan du få profesjonell vurdering av om du burde anmelde eller ikke, samt hjelp til å anmelde og hjelp under etterforskning og rettssak.

Du kan få hjelp fra ditt lokale overgrepsmottak

Det finnes også en rekke overgrepsmottak rundt om i landet. Overgrepsmottakene er opprettet som et lavterskeltilbud for å hjelpe overgrepsofre. Her kan du få psykologisk hjelp, og også hjelp til å få vite hvilke rettigheter du har, samt hjelp til en eventuell anmeldelse.


Les mer om hvorfor man alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

 

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page