Overgrepene i Alvdal

Overgrepene i Alvdal

Alvdal-saken er en av de mest alvorlige overgrepssakene som har eksistert her til lands. I 2008 ble et pedofilt fellesskap avslør i Alvdal-kommune. Barnas mareritt begynte likevel 30 år tidligere. Moren blir til slutt dømt til 14 års forvaring for overgrepene hun utsatte egne barn og to nabobarn for. 

Saksforholdet

I Alvdal-saken ble fire barn i alderen 6-13 år utsatt for seksuelt misbrukt av flere voksne i perioden høsten 2003 til sommeren 2007. Det er barnas mor og hennes tidligere samboer som er tiltalt for de groveste overgrepene. Alle de involverte barna skal ha blitt mishandlet på det groveste. Mange av overgrepene ble filmet og ingen skal ha forsøkt å stoppe overgrepene.

Kommunen har i ettertid fått mye kritikk for ikke å ha oppdaget og tatt tak i overgrepene tidligere.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Historien som rystet Norge

I oktober 2008 får barnevernet i Alvdal et anonymt brev med bilder av seksuell karakter av en kvinne og hennes to yngste barn. Et pedofilt fellesskap i den lille kommunen blir avslørt.

Det er begynnelsen på en sak som ryster hele Norge, men historien begynner ikke der. Historien begynner nesten 30 år tidligere da kvinnen bodde i Gjerdrum.

I 1985 får kvinnen sin første sønn og 11 måneder senere får hun en datter. Like etter flytter barnas første stefar inn. Dette skulle bli starten på barnas mareritt.

Mellom 2011 og 2014 ble en mor dømt for grove seksuelle overgrep mot tre av sine fire barn, og for ytterligere to nabobarn. I følge rettsdokumentene fra den gang er det kun den eldste sønnen som ikke er blitt misbrukt.

I 2014 snur imidlertid den eldste sønnen. Historiene han redegjør for er i overenstemmelse med opplevelsene søsteren har fortalt om. Mor og stefar ble dømt for vold og overgrep mot henne, og nå ønsker eldste sønnen at de også skal bli dømt for overgrep mot ham.

Sønnen ble fra enkelte hold kritisert for å holdt tilbake denne informasjonen i flere år, og at han tidligere har støttet moren og sagt at søsterens anklager er ren løgn. Nå forklarer han sin tidligere holdning med at han har hatt hull i hukommelsen og vært påvirket av morens forklaring. Samtidig har han unngått å fortelle det vonde han har husket, i lojalitet til moren. I dag er han 100 prosent ufør og er blitt behandlet blant annet for tvangslidelser og alvorlige depresjoner. Det endte med at han også søkte erstatning.

Tidslinje i Gjerdrum og Alvdal-saken

 • 1990: Stefar flytter inn til mor og hennes barn på fire og fem år i Gjerdrum.
 • Desember 1991: Barnevernet får den første bekymringsmeldingen.
 • 1994: Kvinnen og søskenparets stefar får en datter.
 • 1997: Paret får en sønn.
 • 1998: Familien flytter til Alvdal. Den eldste datteren blir plassert i fosterhjem.
 • 1999: Mannen flytter ut.
 • 2003: Stefar nummer to flytter inn i huset.
 • Oktober 2008: Barnevernet i Alvdal mottar seksualiserte bilder av kvinnen sammen med flere barn.
 • Februar 2011: Mor og stefar nummer to blir dømt i Alvdal-saken for overgrep mot morens to yngste barn og to nabobarn. Tre andre blir også dømt.
 • Oktober 2012: Mor og stefar nummer én blir tiltalt for vold og seksuelle overgrep mot den eldste datteren fra tiden i Gjerdrum.
 • Februar 2013: Gjerdrum kommune gir datteren 1,9 millioner kroner i erstatning.
 • April 2013: Mor og stefar nummer én blir funnet skyldig og dømt.
 • Mai 2013: De to minste søsknene får tilsammen 4,1 millioner kroner fra Alvdal kommune som erstatning for barnevernets svikt.
 • Februar 2014: Lagmannsretten dømmer moren til 14 års forvaring som fellesstraff for to saker, og stefar nummer én til syv års fengsel.
 • Juni 2014: Høyesterett fremmer bare anken over forvaringens minstetid. Moren og de to stefedrenes skyldspørsmål er derfor rettskraftig.
  Tidslinje hentet fra følgende kilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/e1m9O/i-et-hus-i-alvdal

Svikt fra samfunnet

Selv om Alvdal-saken anses for å være en av de groveste overgrepshistoriene i norsk historie, er den også et eksempel på grov svikt fra kommunen og samfunnet.

Allerede i desember 1991, da eldstesønnen var seks år, varslet barnas tante barnevernet om mishandling og vold som barna ble utsatt for. Barnevernet i Gjerdrum roter den gang bort bekymringsmeldingen og fant den igjen ni år senere.

Under rettssaken kom det også frem at lederen i barnevernstjenesten var blitt nær venninne av firebarnsmoren.

I tillegg kom det frem i retten at den eldste datteren prøvde å varsle, men at hun aldri ble hørt. I barnevernsdokumentene heter det at «jenta forteller de utroligste historier».

«Det er et alvorlig tankekors at hvis fornærmede hadde blitt tatt på alvor, kunne overgrepene mot barna i Alvdal-saken vært unngått». Kilde: Dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Stefar nummer 2

Likevel ble det ikke unngått. I 1998 flyttet familien til Gjerdrum og moren flyttet raskt inn med en ny mann, heretter omtalt som stefar nr. 2.

Stefar nr. 2 forgrep seg også på barna, og da saken kom opp for domstolene var skyldsspørsmålet lett å bevise. Han hadde nemlig selv filmet og tatt mange bilder av overgrepene som skjedde i huset i Alvdal. Mannen ble dømt til 15 års fengsel.

Naboene

I Alvdal-saken ble han dømt for medvirkning til andres overgrep. Han ble dømt for å ha gitt tillatelse til at en mann og en kvinne kunne misbruke hans to barn.

Under Alvdal-saken ble det klart at naboene visste at barna ble utsatt for grove overgrep gjentatte ganger. Han fortsatte likevel å besøke moren og stefaren og begrunnet det med at han var forelsket i barnemoren.

I 2015 selv dømt for overgrep mot en sønn og en datter. I 2017 ble dømt for overgrep mot et tredje barn. Han ble dømt til 14 års forvaring.

Morens straffeutmåling i Alvdal-saken

Den 48 år gamle moren ble den første kvinnen til å bli dømt til forvaring i en sedelighetssak. Hun fikk 14 års forvaring med en minstetid på 7 år etter at hun ble kjent skyldig i seksuelle overgrep mot sine barn.

Overgrepene skjedde da familien bodde i Gjerdrum mellom 1990-1998. Tidligere er kvinnen dømt til 15 års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal-saken. Denne forvaringsdommen er en fellesstraff med Alvdal-dommen.

De rettspsykiatriske sakkyndig konkluderte med at kvinnen er pedofil, har en dyssosial personlighetsforstyrrelse og tydelige psykopatiske trekk. De mener også at det er stor fare at kvinnen vil kunne begå nye overgrep mot barn.

Du kan lese mer om forvaring her.

Erstatning

De to yngste barna i Alvdal-saken fikk til sammen 4.1 millioner i erstatning etter at Alvdal kommune inngikk forlik med barna. Bakgrunnen for erstatningssøksmålet var at Alvdal kommune i lang tid har unngått å ta bekymringsmeldinger på alvor og at det ikke ble satt inn nødvendige tiltak.

I 2014 krevde den eldste sønnen også erstatning. I 2015 inngikk Gjerdrum kommune forlik med eldstesønnen og han fikk 1.150.000 millioner i erstatning.

Advokathjelp

Har du blitt utsatt for overgrep og trenger juridisk bistand? Vi kan bistå deg i alle ledd i prosessen. Våre advokater spesialisert på strafferett kan bistå deg. Du kan ta kontakt på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Kilder

https://www.aftenposten.no/norge/i/e1m9O/i-et-hus-i-alvdal

https://www.glomdalen.no/kriminalitet-og-rettsvesen/fakta-om-alvdal-saken-e/s/5-19-31453

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20350/26443.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.