Gå til hovedinnhold Gå til søk

Seksuell omgang

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende adferd». Hvilket av disse betegnelsene som gjøres gjeldende er avgjørende for hvilke straffebestemmelser som kommer til anvendelse.

Seksuell omgang omfatter samleie, men også samleieliknende forhold, som for eksempel enhver form for inntrengning i kroppens hulrom av gjenstander og kroppsdeler. Masturbasjon av en annen omfattes av begrepet dersom den har en viss intensitet. Seksuell omgang avgrenses nedad mot beføling, som går under seksuell handling.

Seksuell omgang ovenfor barn under 14 år karakteriseres som voldtekt. Ved svært grove tilfeller av seksuell omgang kan anvendelse av straffelovens strengeste straff på 21 års fengsel benyttes, men i de fleste tilfellene av seksuell omgang vil en lavere straff komme til anvendelse.

Hva gjør bistandsadvokaten?

En bistandsadvokat vil kunne bistå den fornærmede som er utsatt med å anmelde overgrepet, samt være til stede i forkant og under avhør. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes interesser i saken, herunder ved etterforskningen av straffesaken.

Dersom man velger å anmelde forholdet vil ha krav på gratis bistandsadvokat under hele prosessen, så fremt forholdet ikke er foreldet. Dekningen får man enten gjennom bistandsadvokatordningen eller ved dekning gjennom fri rettshjelp.

Krav på oppreisningerstatning

Ved de fleste tilfeller av seksuelle overgrep vil det ikke være et standardisert oppreisningsnivå. Når størrelsen på oppreisningserstatning fastsettes ved seksuell omgang foretas det en helhetsvurdering i den enkelte sak. Faktorer som ofte vektlegges ved en slik vurdering er:

  • Hvorvidt overgrepet skjer ved misbruk av omsorgsforhold eller i nære relasjoner
  • Hvorvidt overgrepet var særlig smertefullt eller krenkende
  • Overgrepets varighet
  • Foranledningen til overgrepet
  • Konsekvensene overgrepet har fått for fornærmede

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.