Gå til hovedinnhold Gå til søk

Ménerstatning på 750 000 etter mishandling i nære relasjoner

Nylig ble en kvinne, som hadde levd i et voldelig forhold med fysisk, psykisk og materiell vold i over 10 år, tilkjent menerstatning på 750 000,- kroner. Eksmannen ble i 2020 dømt til fengsel i 2,5 år for grov mishandling i nære relasjoner og fornærmede fikk i den forbindelse tilkjent oppreisningserstatning på 200 000 kroner. I tillegg fikk fornærmede dom på skilsmisse.

Fornærmedes advokat under rettsaken hadde ikke fremmet krav om tapsposter utover oppreisning. Advokat Bredesen har derfor bistått med søknad om ménerstatning til Kontoret for Voldsoffererstatning.

Bistand i forbindelse med søknad til Kontor for Voldsoffererstatning omfattes ikke lengre av oppnevningen som bistandsadvokat eller ordninger om fri rettshjelp. Fornærmede vil derfor i fremtidige saker som likner denne selv måtte søke om tilleggserstatning eller betale for bistand til å fremme slik søknad.

Dersom man er blitt utsatt for mishandling i nære relasjoner har man krav på at staten dekker inntil tre timers veiledning fra en advokat for å vurdere om det er grunnlag for å anmelde saken. Videre har man krav på bistandsadvokat dersom det straffbare forholdet anmeldes. Ved personskade har man krav på gratis bistand til å fremme erstatningskrav ovenfor gjerningspersonen. Våre advokater i Mosjøen, Asker, Bærum og Oslo, bistår både med å vurdere anmeldelse og fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen.

Våre advokater vurderer alltid om det foreligger grunnlag for å fremme krav om andre erstatningsposter, herunder ménerstatning eller tapt arbeidsfortjeneste allerede under forberedelsen av en rettsak.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.