Gå til hovedinnhold Gå til søk

Mange kvier seg for å undersøke om de har en sak

I etterkant av seksuelle overgrep kvier svært mange seg for å undersøke om de har en sak. Særlig dersom det har gått en tid siden overgrepet fant sted. Det er viktig å merke seg at man kan risikere at saken blir foreldet dersom man anmelder eller fremmer erstatningskrav for sent

Dersom man ikke fremmer erstatningskravet innen saken er foreldet vil en kunne miste retten til erstatning. En kan med andre ord si at et krav kan «gå ut på dato». Et eksempel på et slikt krav er et erstatningskrav som følge av seksuelle overgrep.

Det er ulike foreldelsesregler hva gjelder straffesaken og erstatningskravet. Det betyr at man kan ha krav på erstatning selv om straffesaken er foreldet.

Dersom man anmelder seksuelle overgrep er det en absolutt forutsetning for at gjerningspersonen kan idømmes straff, at overgrepet ikke er strafferettslig foreldet. Foreldelse av straffbare handlinger avhenger av hva som er den øvre strafferammen for en bestemt lovovertredelse, og foreldelsesfristen øker i takt med hvor straffbar handlingen anses å være.

Voldtekt etter straffeloven § 291 er for eksempel straffbart med inntil 10 år i fengsel, og har også en foreldelsesfrist på 10 år. En «grov» voldtekt etter straffeloven § 293, er derimot straffbart med inntil 21 år i fengsel, og har en foreldelsesfrist på 25 år.

Dette utgangspunktet må likevel ses i lys av unntaksregelen om straffeansvar som aldri foreldes. Etter straffeloven § 91 annet punktum blir voldtekt av voksne, eller seksuell omgang med barn under seksuell lavalder, aldri foreldet. Det samme gjelder for medvirkning til slike overgrep.

Etter dette skulle man tro at foreldelse ikke har særlig betydning for seksuelle overgrep. Rettstilstanden er likevel ikke så enkel. Dette fordi straffelovens § 91 bare gjelder for overgrep som ikke allerede var foreldet, ved lovendringen 1. juli 2014, da foreldelsesfristen ble opphevet. Formulert på en annen måte vil seksuelle overgrep som ikke var foreldet innen 1. juli 2014, aldri foreldes.

Dersom du er utsatt for et seksuelt overgrep har du alltid krav på gratis bistandsadvokat. Dette gjelder også dersom du kun ønsker å få vurdert om forholdet er foreldet. Advokatfirmaet Bredesen har spesialisert seg på slike oppdrag, og har bred erfaring og kunnskap om dette rettsområdet. Kontakt oss i dag for en gratis vurdering av din sak.

Advokatfirmaet Bredesen påtar seg oppdrag fra hele landet.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.