Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan søker man om menerstatning etter seksuelle overgrep?

Den som er utsatt for et seksuelt overgrep, og har en varig omfattende psykisk skade som følge av dette (for eksempel PTSD), kan ha krav på menerstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller direkte fra gjerningspersonen.

Fra gjerningspersonen eller fra Kontoret for voldsoffererstatning?

Det man må ha for å søke om menerstatning er en spesialisterklæring hvor det fremgår at overgrepet er årsaken til den omfattende psykiske skaden, og det må også fremgå at skaden er varig. Det er ikke alle psykologer og psykiatere som er kompetente til slike oppdrag, og det er heller ikke alle som ønsker slike oppdrag. Det koster fra 20 000 – 50 000 kroner for en slik utredning. Psykologen må følge Kontoret for voldsoffererstatning sitt mandat.

Spesialisterklæring fra psykolog for å få menerstatning

Som følge av dette må de fleste først søke om utgiftsdekning til spesialisterklæring. Dette gjøres i en egen søknad til Kontoret for voldsoffererstatning. Vilkåret for å få innvilget dette er at det er sannsynliggjort at utredningen vil være utslagsgivende i søkers favør, dvs. at Kontoret for voldsoffererstatning tror at en utredning vil resultere i at du får menerstatning. Sammen med søknaden må du derfor vedlegge alle komplette medisinske journaler fra de siste årene. Dersom du får medhold kan du igjen kontakte psykologen slik at utredningen kan gjennomføres. Da vil psykologen trenge alle de medisinske journalene, og det vil være nødvendig med en eller to samtaler med psykologen hvor det også blir gjennomført noen tester/intervjuer.

I etterkant av utredningen vil psykologen utferdige spesialisterklæringen, som Kontoret for voldsoffererstatning vil bruke som grunnlag for sitt vedtak om menerstatning. Man kan egentlig fastslå ut i fra spesialisterklæringen hvorvidt vilkårene for menerstatning er til stede.

Fri rettshjelp fra bistandsadvokater til å kreve menerstatning

Det er en litt vanskelig prosess å søke om menerstatning. Derfor er det i utgangspunktet noe som det er hensiktsmessig å få advokathjelp til. Ved seksuelle overgrep så vil advokathjelpen som regel bli dekket av offentlige rettshjelpsordninger eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Kilde:

http://www.personskadeportalen.no/erstatning/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.