Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Mange kvier seg med å anmelde familievold. For det første er offer og gjerningsmann gjerne nært knyttet sammen, slik at det emosjonelle båndet kan gjøre det vanskelig å anmelde.

Mange kvier seg med å anmelde familievold. For det første er offer og gjerningsmann gjerne nært knyttet sammen, slik at det emosjonelle båndet kan gjøre det vanskelig å anmelde. For det andre er det mange usikkerhetsmomenter knyttet til hva som skjer etter anmeldelse. Kanskje bor offer og gjerningsmann sammen, har barn sammen, eller offeret er redd for hevnaksjoner fra gjerningsmannen. Vi vil i denne artikkelen ta opp hva som typisk skjer etter en anmeldelse.

Aller først; du har krav på gratis bistandsadvokat

Aller først er det greit å poengtere at alle ofre for familievold har krav på gratis bistandsadvokat. Dette er en advokat som finansieres av staten. Poenget er at ofrene for de mest alvorlige straffbare handlingene skal ha en ekstra prosesuell sikkerhet i form av gratis advokat.

Dersom du ønsker å anmelde vold i hjemmet vil du dermed ha krav på gratis rettshjelp til dette. Alle har også fri rettshjelp til å diskutere med en advokat hvorvidt de ønsker å anmelde eller ikke. Dette betyr at du kan oppsøke en bistandsadvokat for å rådføre deg om du burde anmelde eller ikke, samt hvilke rettigheter du har. Selv om du velger å ikke anmelde vold i hjemmet etter en slik rådføring, vil staten betale dette.

Dersom du velger å anmelde vil bistandsadvokatens oppgave være å ivareta dine rettigheter under saken. Dette betyr i praksis at bistandsadvokaten vil anmelde gjerningspersonen for deg, søke om voldsoffererstatning, hjelpe til under etterforskning, avhør, rettssak, etc. Bistandsadvokaten vil også kunne søke om besøksforbud om dette skulle være aktuelt.

Du kan fritt velge hvilken bistandsadvokat du ønsker. Du bør finne en advokat som jobber spesialisert som bistandsadvokat.

Det finnes også en rekke andre støttesentre som du kan oppsøke for å rådføre deg om hva du burde gjøre og hvilke rettigheter du har. De mange krisesentrene er typiske eksempler på dette. Poenget er at du ikke er alene i forbindelse med  eventuell anmeldelse.

Hvordan anmelde vold i hjemmet og hva skjer etter anmeldelse?

Dersom du benytter deg av tilbudet om bistandsadvokat vil denne personen som oftest utforme en anmeldelse for deg. Dersom du vil anmelde familievold på egen hånd må du enten møte opp på politistasjonen for å avgi forklaring, eller ringe inn til politistasjonen for å avtale et møte.

Etter du har anmeldt forholdet vil det typisk være en etterforskningsfase hvor politiet prøver å finne tilstrekkelige bevis for å kunne reise tiltale mot den mistenkte. For det første vil du være et sentralt vitne, slik at du må forklare alt som har skjedd til politiet. Du har en rekke rettigheter under avhør. Gjerningsmannen vil også avhøres, men han har ikke plikt til å forklare seg. Andre bevis vil også sikres i denne perioden. Det er lurt å sikre bevis så fort som mulig. Har du for eksempel sår eller blåmerker på kroppen burde du ta bilde av dette med en gang.

Mener politiet at de har tilstrekkelige bevis til at gjerningsmannen kan dømmes i retten vil de reise tiltale. Dette vil ende i en rettssak hvor personen enten domfelles eller frifinnes. Dersom politiet mener de ikke har tilstrekkelige bevis vil de henlegge saken. Dette betyr at de legger saken vekk frem til det eventuelt dukker opp mer bevis i saken.

Kontakt – og besøksforbud

For mange er familievold eller vold i nære relasjoner komplisert. Dette er ikke bare å anmelde gjerningsmannen for vold i hjemmet. Man bor jo ofte med gjerningsmannen, eller ser personen ofte.

I denne forbindelse er det i norsk rett opprettet det som kalles besøksforbud. Dette er særlig praktisk for vold i hjemmet. Dersom det er grunn til å tro at gjerningsmannen vil hevne seg eller krenke deg på annen måte som følge av anmeldelse, vil dette som ofte være grunnlag for å ilegge han et besøksforbud. Dette innebærer at han vil forbys å oppholde seg i nærheten av deg. Dersom dere bor sammen, vil også gjerningsmannen kunne forbys å oppholde seg i hjemmet deres. Han pålegges altså å flytte ut og ikke vende hjem.

Bryter gjerningsmannen et slikt besøksforbud vil dette være straffbart, og han kan risikere fengsel. Et besøksforbud er absolutt. Dette innebærer at selv kontakt på facebook vil innebære et brudd på besøksforbudet.

Under særlige vilkår kan også gjerningsmannen varetektsfengsles før rettssaken, men vilkårene er strenge. Dette innebærer at gjerningsmannen fengsles før han faktisk er kjent skyldig i retten. Dette vil typisk være hvis det er sannsynlighetsovervekt for at gjerningsmannen vil rømme landet eller utføre nye straffbare handlinger om han er på frifot. Det er også et krav om at det er sannsynlig at gjerningsmannen har begått den straffbare handlingen.

Vær obs på at både besøksforbud og særlig varetektsfengsling er inngripende virkemidler. I realiteten blir jo gjerningsmannen straffet før han er dømt, hvilket strider grovt mot uskyldspresumsjonen (alle er uskyldige frem til det motsatte er bevist). Det er dermed ingen selvfølge at alle ofre har krav på dette, det må foretas en vurdering i hver enkelt sak.

Krav på voldsoffererstatning

Dersom du har vært offer for familievold eller vold i nære relasjoner vil du også ofte ha krav på voldsoffererstatning. Dette er en erstatning som betales av staten. Det er et krav om at du anmelder gjerningsmannen før du kan få slik erstatning. Har du bistandsadvokat vil denne personen søke om slik erstatning for deg.

Få hjelp av våre advokater

Vi har flere advokater som kan hjelpe deg med spørsmål om familievold. Trykk her hvis du lurer på om du har krav på kostnadsfri advokat, eller har andre spørsmål om familievold.

Advokat Silje Bredesen

Silje Bredesen

Advokat M.N.A

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.