Gå til hovedinnhold Gå til søk

Anmelde grooming

Prosessen der en voksen oppretter kontakt med et barn for å begå seksuelt overgrep betegnes som grooming. Den voksne vil gjerne skape et bekjentskap til barnet og skape tillit slik at det legges til rette for et fysisk møte. Den voksne søker ofte kontakt med barn gjennom åpne forum, og forsøker deretter å overføre kontakten til et nettsted hvor private meldinger utveksles.

Den voksne tilnærmer seg ofte ved få barnets telefonnummer etterhvert slik at de også kan ha kontakt via sms. Ved å lære barnet å kjenne, får den voksne barnets tillit og legger slik til rette for et fysisk møte. Ofte vil den voksne forsøke å fremstå som jevnaldrende med barnet som ønskes kontakt med. Dette ved å tilpasse skrivemåten og interessene til barnet. Nylig forskning viser at overgriperne ofte velger barn som er svært sårbare, hvor barnet ofte får en ny «nettvenn» de tiltror seg til.

Hva sier straffeloven?

§ 306 – Avtale om møte for å begå seksuelt overgrep

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling med barnet som nevnt i §§ 299-304, § 305 bokstav b eller § 311 første ledd bokstav a, har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas.

Denne bestemmelsen rammer den som med viten møter opp til avtalt sted ved hensikt til å begå overgrep med et barn under 16 år. Straffen gjelder uavhengig hvordan kontakten ble til, og om overgriper og barnet kjenner hverandre fra før. Det som er avgjørende i strafferettslig forstand er hvorvidt det er avtalt et møte og hvordan man kan bevise at den voksne vil begå et overgrep. Hvis overgriperen kommer til avtalt møtested eller et sted hvor han kan se møtestedet fra vil dette være fullbyrdet overtredelse av straffebudet.

Hva kan en bistandsadvokat gjøre?

Dersom man er blitt forsøkt utsatt for seksuelt overgrep, eller utsatt for fullbyrdet overgrep over internett har man krav på gratis bistandsadvokat. Bistandsadvokaten kan bistå med å anmelde forholdet, være til stede under avhør, veilede fornærmede, samt bistå underveis i etterforskningen.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.