Gå til hovedinnhold Gå til søk

Straffeloven § 285. Grov kjønnslemlestelse

Straffeloven § 285 omhandler grov kjønnslemlestelse. Hvorvidt kjønnslemlestelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det i annet ledd gis anvisning på ulike følger det skal legges særlig vekt på om har inntrådt. Finner retten at inngrepet er grovt, økes strafferammen fra fengsel i 6 år til fengsel i 15 år.


Straffeloven § 285

Grov kjønnslemlestelse straffes med fengsel inntil 15 år.

Ved avgjørelsen av om kjønnslemlestelsen er grov skal det særlig legges vekt på om inngrepet har hatt til følge

a) sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet, jf. § 274

b) en uhelbredelig sykdom, feil eller skade, eller

c) død eller betydelig skade på kropp eller helse.

Første ledd

Etter strl. § 284 straffes kjønnslemlestelse med fengsel inntil 6 år. Dersom kjønnslemlestelsen er «grov», øker strl. § 285 første ledd strafferammen til fengsel i 15 år.

Andre ledd

Hvorvidt kjønnslemlestelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om kjønnslemlestelsen har hatt en av følgene som er listet opp i bokstav a til c. Ordlyden «særlig» tilsier at listen ikke er uttømmende og at det verken trenger å være nødvendig eller tilstrekkelig for å anse handlingen som grov at én av de tre følgene foreligger. Videre innebærer formuleringen «har hatt til følge» for det første at det må foreligge årsakssammenheng mellom kjønnslemlestelsen og følgen. For det andre er det tilstrekkelig at gjerningspersonen har utvist uaktsomhet med hensyn til den aktuelle følgen for at den skal kunne tillegges vekt, jf. strl. § 24.

For hva som regnes som «sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet» i bokstav a) og «uhelbredelig lyte, feil eller skade» i bokstav b), vises det til strl. § 274 som inneholder de samme kriteriene. Når det gjelder vilkåret «betydelig skade» i bokstav c, reguleres dette av strl. § 11.

Kilder:

Rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk spesiell strafferett av Magnus Matningsdal (2. utg. 2016)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.