Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat på Tynset

Tynset er en kommune i Østerdalen i Hedmark fylke. Kommunen har ca. 5600 innbyggere og er regionsenteret i Nord-Østerdal. Her ligger blant annet Nord-Østerdal tingrett og Tynset lensmannskontor, samt Krisesenteret for Nord-Østerdalen og Røros. Nærmeste overgrepsmottak og senter mot incest og seksuelle overgrep er derimot lokalisert i Elverum. Vi har også en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg – trykk her for å se om du har rett på kostnadsfri bistandsadvokat.


Utsatt for overgrep på Tynset?

Dersom du har vært utsatt for overgrep, bør du oppsøke legevakt eller overgrepsmottak for en medisinsk undersøkelse. Dette er viktig blant annet for å undersøke om du er påført seksuelt overførbare sykdommer og for å sikre biologiske bevis som kan benyttes i en eventuell senere etterforskning og rettsforhandling. Sykehuset Innlandet Tynset ligger Sjukehusveien 9, 2500 Tynset og kan kontaktes ved å ringe 06200. I Hedmark fylke finnes det videre to overgrepsmottak og det nærmeste til Tynset er lokalisert i Elverum . Her kan overgrepsutsatte få legeundersøkelser, råd og veiledning. Overgrepsmottaket heter Voldtektsmottak for Hedmark og er tilknyttet Sykehuset Innlandet Elverum. Mottaket har adresse Kirkeveien 31, 2409 Elverum, og kan kontaktes på 06200.

Sykehuset på Tynset

Sykehuset på Tynset

Det nærmeste senteret mot incest og seksuelle overgrep ligger også i Elverum. SMISO Elverum er et ressurs- og kompetansesenter for mennesker som har vært utsatt for overgrep, og tilbyr råd, støtte og veiledning til både fornærmede og deres pårørende. Tilbudet retter seg fortrinnsvis mot kvinner og menn, gutter og jenter over 16 år. De ansatte har taushetsplikt og god kompetanse. Tilbudet er videre gratis, og det er ikke nødvendig med verken timebestilling eller henvisning. SMISO Elverum er lokalisert i sentrum av Elverum, nærmere bestemt i Storgata 10, 2408 Elverum.

Krisesenteret for Nord-Østerdal og Røros ligger i Tynset. Her kan blant annet de som har blitt utsatt for overgrep, få tilbud om akutt midlertidig botilbud og samtaler på dagen med kompetent personale. Krisesenteret kan kontaktes ved å ringe 62 48 50 00. Adressen er imidlertid hemmelig.

Det er mange gode grunner til å anmelde et overgrep. Dette kan du gjøre ved å kontakte en bistandsadvokat eller den lokale politistasjonen der du er. Tynset lensmannskontor har besøksadresse Ringveien 36A, 2500 Tynset og kan kontaktes på telefonnummeret 62 53 90 00.

Lensmannskontoret på Tynset

Lensmannskontoret på Tynset

Nord-Østerdal tingrett er en førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme, og ligger i Tynset i Hedmark. Du kan oppsøke domstolen i Sjukehusveien 8, 2500 Tynset, eller kontakte den ved å ringe 62 78 23 50.

Nord-Østerdal tingrett

Bistandsadvokat på Tynset

Gjennom bistandsadvokatordningen har fornærmede og etterlatte i alvorlige overgrepssaker ofte krav på fri advokathjelp dekket av staten. Advokaten skal bistå gjennom hele prosessen, fra anmeldelse, gjennom etterforskningen og eventuelle rettsforhandlinger. Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta klientens interesser og behov. Retten til slik bistand inntrer imidlertid allerede før anmeldelse, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med en advokat før du eventuelt velger å anmelde forholdet. Dette gjelder også selv om det ender med at du ikke anmelder.

Dersom du ønsker det kan du også kontakte bistandsadvokatene tilknyttet denne siden for å få rådgivning og bistand.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.