Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Stord

Denne artikkelen er laget for deg som har spørsmål om bistandsadvokat i Stord. Vi vil her redegjøre for når du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokaten vil gjøre for deg, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Stord. Husk at dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – her forklarer våre advokater om du har krav på bistandsadvokat eller ikke.

De fleste som blir utsatt for et straffbart forhold ønsker å anmelde forholdet. Du må da oppsøke din lokale politistasjon, Stord Lensmannskontor, og fylle ut et anmeldelsesskjema. Eventuelt kan du ringe politistasjonen på forhånd og avtale et møte. Besøksadressen til Stord lensmannskontor er Vabakkjen 7, 5411 Stord. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil du også på forhånd kunne oppsøke en bistandsadvokat som anmelder forholdet for deg.

Hva er bistandsadvokatens oppgaver

Bistandsadvokatens rolle er å hjelpe den fornærmede under rettssaken. Bistandsadvokaten vil være en aktiv deltaker under hele saksgangen, hvilket vil gjøre prosessen langt enklere for deg som fornærmet. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om eventuell voldsoffererstatning, som er en statlig erstatningsordning hvor du får erstatning fra staten som en kompensasjon for den straffbare handlingen. Bistandsadvokaten er altså motsetningen til forsvarsadvokaten – som hjelper den tiltalte under straffesaken. Bistandsadvokaten er gratis og finansieres av staten.

Når du kan få bistandsadvokat

Siden bistandsadvokaten er gratis er det et vilkår om at den straffbare handlingen må ha vært tilstrekkelig alvorlig. Det er bare i disse tilfellene den fornærmede har krav på gratis bistandsadvokat. Typisk vil dette være ved voldtekt, familievold, brudd på besøks- og kontaktforbud og liknende tilfeller.

Bistandsadvokater i Stord

Det er flere bistandsadvokater i Stord og omegn. Det er imidlertid fritt advokatvalg slik at du kan velge hvilken advokat du ønsker. Valgmulighetene blir dermed mange flere. Mye kommunikasjon foregår gjennom tlf., fjernavhør, etc. slik at det ikke er noe i veien for å velge en advokat som bor et annet sted enn Stord. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat eller har andre spørsmål vedrørende din sak.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.