Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Stavanger

Stavanger er Norges fjerde største bykommune med ca. 133 000 innbyggere og ligger i Rogaland fylke. Stavanger er sentrum for mange av tilbudene som retter seg mot overgrepsutsatte. Her finner vi blant annet et av fylkes to overgrepsmottak og krisesenter. Byen er også sete Stavanger tingrett. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – her forklarer våre advokater om du har krav på bistandsadvokat eller ikke.


Utsatt for overgrep i Stavanger?

Dersom du har vært utsatt for overgrep, kan du kontakte et overgrepsmottak blant annet for å få medisinske undersøkelser og råd fra kompetent personale med taushetsplikt. Undersøkelsene er viktig også for å sikre biologiske bevis til en eventuell senere etterforskning og rettsforhandling. I Stavanger finnes det ett slikt overgrepsmottak. Dette heter Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland og er tilknyttet Stavanger legevakt. Adressen hit er Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger. Du kan kontakte mottaket ved å ringe 51 51 02 02.

I Rogaland fylke finnes det ett overgrepssenter. Dette ligger i Sandnes og heter Senter for seksuelle overgrep – Rogaland. Her kan overgrepsutsatte få blant annet råd, støtte og veiledning fra personer med god erfaring fra lignende forhold. Senteret er åpent for alle og tilbudet er gratis. Adressen hit er Gravasveien 36, 4306 Sandnes. Du kan kontakte senteret per telefon på 51 97 19 00 / 98 07 70 80 eller per e-post på post@smso-rogaland.no.

Stavanger Krisesenter tilbyr blant annet midlertidig botilbud, støtte og rådgivende samtaler fra kompetent personale med taushetsplikt. Adressen hit er hemmelig, men du kan kontakte krisesenteret per telefon hele døgnet. Kvinner kan ringe 51 53 06 23, mens menn kan ta kontakt på 51 53 22 27.

Det er mange gode grunner til å anmelde overgrepssaker. Dette kan du gjøre ved å kontakte politistasjonen der du er. Stavanger politistasjon har adresse i Lagårdsveien 6. Du kan kontakte politistasjonen på telefonnummeret 51 89 91 00.

Stavanger by er sete for Stavanger tingrett, som er en førsteinstansdomstol under Gulating lagdømme. Tingretten har kontorer i Bergelandsgata 10, 4012 Stavanger, og kan kontaktes per telefon på 51 29 91 00.

Stavanger tinghus

Bistandsadvokat i Stavanger

Fornærmede og etterlatte vil i alvorlige overgrepssaker ofte ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse, slik at man kan diskutere saken med en advokat før man velger å anmelde. Bistandsadvokaten skal bistå gjennom hele prosessen og har som oppgave å ivareta klientens interesser og behov. I Stavanger finnes det mange advokatkontorer, og flere som påtar seg saker som bistandsadvokat. Du står imidlertid fritt til å kontakte et hvilket som helst firma et annet sted om ønskelig. Det er av mange grunner nyttig å finne en advokat med god erfaring fra lignende saker. Vi har også en rekke bistandsadvokater som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette – her kan du komme i kontakt med våre bistandsadvokater.

Du kan også finne flere advokater i Stavanger på Erstatning.no.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.