Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Sandnes

Sandnes er en by og kommune i Rogaland fylke. Kommunen har ca. 75 500 innbyggere. Her ligger blant annet Rogalands eneste senter mot seksuelle overgrep, samt kontorstedet til flere advokatfirma som påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Husk at du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat dersom du oppfyller vilkårene til å få en bistandsadvokat – trykk her for å komme i kontakt med våre bistandsadvokater.


Utsatt for overgrep i Sandnes?

Det nærmeste overgrepsmottaket til Sandnes er Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland, som ligger i Stavanger. Mottaket er knyttet til Stavanger legevakt og her kan overgrepsutsatte blant annet få medisinske undersøkelser, råd og veiledning. Slike undersøkelser kan ha stor bevismessig betydning i en overgrepssak, og det er derfor viktig å oppsøke lege så snart som  mulig. Adressen hit er Arm. Hansensvei 30, 4011 Stavanger. Du kan kontakte mottaket på telefonnummeret 51 51 02 02.

I Rogaland fylke finnes det ett overgrepssenter og dette ligger i Sandnes, nærmere bestemt Langgata 41, 4306 Sandnes, fjerde etasje. Senter mot seksuelle overgrep – Rogaland (SMISO Rogaland) er åpent for alle, og tilbyr blant annet råd og støtte fra kompetente ansatte med taushetsplikt. Tilbudet er gratis. Du kan kontakte senteret ved å ringe 51 97 19 00, eller ved å sende e-post til post@smiso-rogaland.no.

Sandnes kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Hos Krisesenteret i Stavanger kan overgrepsutsatte blant annet få midlertidig botilbud, støtte og veiledning av personer med god erfaring og som har taushetsplikt. Adressen hit er hemmelig, men krisesenteret kan kontaktes på en døgnåpen vakttelefon. Kvinner som trenger hjelp kan ringe 51 53 06 23, men menn kan ringe 51 53 22 27.

Der som du har vært utsatt for et overgrep, er det mange gode grunner til at du bør anmelde forholdet til politiet. Dette kan du gjøre ved å kontakte den lokale politistasjonen. Sandnes politistasjon ligger i Gjesdalbakken 7, 4306 Sandnes. Du kan kontakte politistasjonen ved å ringe 02800.

Jæren tingrett er en førsteinstansdomstol i Rogaland under Gulating lagmannsrett. Tingretten  har kontorsted i Sandnes, nærmere bestemt Olav V’s plass 1, 4306 Sandnes. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 52 00 46 00.

Bistandsadvokat i Sandnes

Gjennom bistandsadvokatordningen har mange overgrepsutsatte eller deres etterlatte krav på gratis advokathjelp dekket av staten. Retten til slik bistand inntrer allerede før anmeldelse, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med advokaten før du eventuelt anmelder. Advokaten skal bistå gjennom hele prosessen. Det finnes flere advokatfirma med kontorsted i Sandnes. Vi har også en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg og forklare deg om du har krav på kostnadsfri advokathjelp om du ønsker dette – ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.