Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Røros

Røros er en kommune og bergstad i Trøndelag. Kommunen har i underkant av 4000 innbyggere. Det finnes få særskilte tilbud for overgrepsutsatte i Røros, men Røros lensmannskontor ligger sentralt. I Trondheim er til gjengjeld både overgrepsmottak og overgrepssenter, og på Tynset finner du nærmeste senteret mot incest og seksuelle overgrep. Selv om få advokatfirma i Røros spesialiserer seg som bistandsadvokater, kan du fritt kontakte et hvilket som helst firma som påtar seg slike saker. Husk at du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat dersom du oppfyller vilkårene til å få en bistandsadvokat – trykk her for å komme i kontakt med våre bistandsadvokater.


Er du blitt utsatt for overgrep i Røros?

Dersom du har vært utsatt for overgrep, bør du kontakte legevakt eller overgrepsmottak for en medisinsk undersøkelse. Her kan du få en generell helsesjekk, oppdage eventuelle seksuelt overførbare sykdommer og sikre eventuelle biologiske bevis til en eventuell etterforskning og rettsforhandling. De ansatte på et overgrepsmottak har taushetsplikt og lang erfaring med overgrepssaker. De kan slik gi gode råd og veiledning. Det nærmeste overgrepsmottaket til Røros ligger i Trondheim. Dette heter Overgrepsenheten Kvinne-barn-senteret og er tilknyttet St. Olavs hospital HF. Adressen hit er Olav Kyrres gate 11, 7006 Trondheim, og du kan kontakte overgrepsmottaket ved å ringe 72 57 12 12.

Det nærmeste overgrepssenteret er Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag. Her kan overgrepsutsatte få råd, veiledning og støtte av kompetent personale med taushetsplikt. Dette kan skje i form av blant annet samtaler, kurs eller sosiale aktiviteter. SMISO har hjelp til selvhjelp som overordnet målsetting. Du kan oppsøke overgrepssenteret i Parkveien 17, 7030 Trondheim, og ellers komme i kontakt med det ved å ringe 73 89 08 80 eller sende e-post til smiso-st@smiso-st.no.

Utsatte for overgrep kan også få hjelp hos et av landets krisesenter. Krisesenteret for Nord-Østerdal og Røros ligger i Tynset og kan kontaktes på telefonnummeret 62 48 50 00. Her tilbys blant annet akutt midlertidig botilbud og dagssamtaler av kompetent personale. Adressen til krisesenteret er hemmelig.

Det finnes mange gode grunner til å anmelde overgrep. Dette kan du blant annet gjøre ved å kontakte den lokale politistasjonen der du er. Røros lensmannskontor ligger i Bergmannsgata 15, 7374 Røros og kan kontaktes på 02800.

Røros lensmannskontor

Sør-Trøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for Røros kommune. Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus i sentrum av Trondheim, nærmere bestemt i Munkegata 20, 7013 Trondheim. Telefonnummeret hit er 73 54 24 00.

Tinghuset i Trondheim

Bistandsadvokat i Røros

Gjennom bistandsadvokatordningen har fornærmede og etterlatte i mange overgrepssaker krav på advokathjelp dekket av staten. Dersom vilkårene er oppfylt, vil advokaten bistå deg gjennom hele prosessen. Retten til bistandsadvokat inntrer allerede før anmeldelse, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med advokaten før en eventuell anmeldelse. Det finnes få eller ingen advokater med kontorsted i Røros som spesialiserer seg på overgrepssaker som bistandsadvokat. Med fritt advokatvalg kan du imidlertid kontakte et hvilket som helst advokatfirma i Norge som påtar seg slike saker. Det er mange gode grunner til å finne en advokat med god erfaring med lignende tilfeller. Vi har en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg og forklare deg om du har krav på kostnadsfri advokathjelp om du ønsker dette – ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.