Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Oslo

Oslo er Norges hovedstad, bykommune og eget fylke. Kommunen har ca. 667 000 innbyggere. Her finnes det mange tilbud for overgrepsutsatte, blant annet overgrepsmottak, overgrepssentre og krisesenter. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ligger i Oslo sentrum, og det finnes en rekke advokatfirmaer med kontorsted her som påtar seg saker som bistandsadvokat. Husk at du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat dersom du oppfyller vilkårene til å få en bistandsadvokat – trykk her for å komme i kontakt med våre bistandsadvokater.


Utsatt for overgrep?

Overgrepsmottak

Dersom du har vært utsatt for overgrep, bør du oppsøke lege eller overgrepsmottak for medisinsk undersøkelse. Dette er viktig blant annet for å oppdage og behandle seksuelt overførbare sykdommer og andre skader, samt sikre biologiske bevis som kan brukes i en senere etterforskning. Overgrepsmottaket i Oslo er tilknyttet Oslo kommune legevakt, og har besøksadresse Storgata 40, 0182 Oslo. Her behandles kvinner og menn fra og med 14 år, mens barn under denne alderen henvises videre til sykehus. Overgrepsmottaket tilbyr blant annet medisinske undersøkelser, samtaler og kriserådgivning fra kompetent personale med taushetsplikt. Også pårørende kan få rådgivning her. Tilbudet er gratis. Du kan kontakte overgrepsmottaket på telefonnummeret 23 48 70 90. 

Overgrepsmottaket i Oslo

Overgrepsmottaket i Oslo

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Incest- og overgrepssentrene er ment som et lavterskeltilbud for mennesker som trenger råd og veiledning etter å ha vært utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis og de ansatte er kompetente og har taushetsplikt. Stiftelsen Støttesenter mot incest Oslo har besøksadresse Akersgata 1-5, inngang 1, 4. etasje, og du kan kontakte senteret ved å ringe 23 31 46 50 eller sende e-post til postmaster@smioslo.no.

I Oslo finnes det også et eget slikt senter for menn. Dette heter Senter for seksuelt misbrukte menn og ligger i Skippergata 30, 0104 Oslo. Du kan kontakte SSMM ved å ringe 22 42 42 02 eller sende e-post til post@ssmm.no.

Krisesenter

Oslo Krisesenter har både et bosenter og et dagsenter. Bosenteret er et tilbud til de som er blitt utsatt for overgrep og trenger beskyttelse. Her kan utsatte få et midlertidig trygt sted og bo og hjelp til å etablere seg på nytt. Dagsenteret er derimot et tilbud til personer som er blitt utsatt for overgrep, men som ikke bor på krisesenteret. Tilbudet omfatter blant annet råd og veiledning gjennom samtaler, kurs, selvhjelpsgrupper og sosiale aktivitetstilbud. Alle tilbudene er gratis. Du kan kontakte krisesenteret på en døgnåpen vakttelefon med nummer 22 48 03 80, eller sende e-post til postmaster@oslokrisesenter.no eller mann@krisesenter.no.

Politistasjon

Det er mange gode grunner til å anmelde overgrep. Dette kan du enten gjøre ved å oppsøke en politistasjon i Oslo direkte og fylle ut et anmeldelsesskjema, eller ringe en politistasjon på forhånd for å avtale et møte. Dersom du har krav på bistandsadvokat, kan advokaten sende inn anmeldelsen for deg. Oslo har flere politistasjoner du kan kontakte. Politihuset i Oslo, som ligger på Grønland, er hovedkontoret til Oslo politidistrikt.

Domstoler

Oslo tingrett er Norges største domstol og ligger i Oslo tinghus. Adressen hit er C. J. Hambros plass 4, 0164 Oslo, og du kan kontakte tingretten på 22 03 52 00. Ankedomstol er Borgarting lagmannsrett. Også lagmannsretten ligger i Oslo, nærmere bestemt Keysers gate 13, 0165 Oslo. 

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett

Bistandsadvokatordningen

Gjennom bistandsadvokatordningen har fornærmede og etterlatte i mange alvorlige overgrepssaker etter visse vilkår krav på advokathjelp dekket av staten. Bistandsadvokatens hovedoppgave er å ivareta klientens interesser og behov gjennom hele prosessen. Typisk vil bistandsadvokaten blant annet hjelpe deg med å anmelde forholdet, være til stede under avhør og bistå under etterforskning og eventuell rettssak. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelsen, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med advokaten før du eventuelt velger å anmelde. Dette gjelder også dersom du velger ikke å anmelde forholdet.

Bistandsadvokater i Oslo

Det er flere advokater som tar på seg oppdrag som bistandsadvokat i Oslo.  Dersom du er usikker på om du har krav på gratis bistandsadvokat, eller har andre spørsmål i forbindelse med saken, kan du kontakte ett av disse eller hvilket som helst annet firma som påtar seg slike saker. Prinsippet om fritt advokatvalg gjelder, slik at du kan velge hvilken advokat du ønsker. Det er mange gode grunner til å velge en advokat med god erfaring fra lignende saker. Vi har en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg og forklare deg om du har krav på kostnadsfri advokathjelp om du ønsker dette – ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.