Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Namsos

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling i Namsos og ønsker å få hjelp har du flere muligheter. For det første kan du oppsøke politiet for å anmelde forholdet. Videre kan du oppsøke ditt lokale overgrepmottak for å få rådgivning og støtte. I mange tilfeller vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat som kan hjelpe deg under hele prosessen – du komme i kontakt med våre bistandsadvokater her som kan forklare deg mer. I denne artikkelen vil vi ta for oss hvilke alternativer du har.

Anmelde seksuelle overgrep, voldtekt eller familievold i Namsos

Dersom du kun ønsker å anmelde forholdet kan du oppsøke din lokale politistasjon. Besøksadressen til politistasjonen i Namsos er Abel Meyersgt. 10, 7800 Namsos. Telefonnummeret er 02800. Du kan enten ringe til politistasjonen og avtale et møte, eller så kan du oppsøke politistasjonen og fylle ut et anmeldelseskjema. De i politiet som jobber med dette har lang erfaring og er godt vant til å avhøre og ta vare på ofre for kriminelle handlinger.

For mange vil det være et relevant alternativ å oppsøke et overgrepsmottak. Overgrepsmottaket i Namsos er tilknyttet HF Sykehuset Levanger. Du kan finne mer informasjon ved å trykke på lenken. Her kan du få rådgivning og bistand i forbindelse med for eksempel seksuelle overgrep, familievold og liknende. Alle som jobber her er profesjonelle og har taushetsplikt. Blant annet kan du få bistand av psykolog, hjelp til å sikre spor, hjelp til eventuell anmeldelse og i mange tilfeller rettslig rådgivning. Tjenesten er naturligvis gratis.

Bistandsadvokat i Namsos

Et annet alternativ er også å kontakte bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som betales av staten. For at du kan få gratis bistand av en slik advokat må visse vilkår være oppfylt, særlig i forhold til alvorlighetsgraden av den straffbare handlingen. For eksempel vil du ha krav på bistandsadvokat etter voldtekt eller familievold.

Bistandsadvokatens oppgave er å hjelpe deg under eventuell anmeldelse, avhør, rettssak og liknende. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en erstatningsordning hvor du får en erstatning fra staten for å kompensere for den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.

Det er flere advokater i Namsosområdet som påtar seg slike bistandsoppdrag, men du kan også velge en advokat fra et annet sted hvis du ønsker det, siden det er fritt advokatvalg. Dersom du lurer på om du har krav på en slik advokat vil det lønne seg å kontakte en bistandsadvokat etter ønske og innlede en gratis og uforpliktende samtale. Du kan kontakte våre advokater her som kan forklare deg om du har krav på kostnadsfri bistandsadvokat eller ikke.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.