Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Molde

En bistandsadvokat er en advokat som er spesialisert på å ta vare på fornærmedes interesser i straffesaker. Bistandsadvokaten er gratis og betales av staten. Denne artikkelen vil omhandle når du som fornærmet har krav på bistandsadvokat, hvilke oppgaver bistandsadvokaten vil bistå deg med, og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Molde.

De fleste som blir utsatt for et straffbart forhold ønsker å anmelde forholdet. Det du da kan gjøre er å oppsøke politistasjonen i Molde direkte og fylle ut et anmeldelsesskjema. Eventuelt kan du ringe politistasjonen på forhånd for å avtale et møte. Besøksadressen til politistasjonen i Molde er Strandgata 2, 6415 Molde. Telefonnummeret er 20 11 87 00.

Vilkår for å få bistandsadvokat

Bistandsadvokaten finansieres av staten og av ressurshensyn er det dermed kun i de mer alvorlige straffbare handlingene den fornærmede har krav på gratis bistandsadvokat. Typiske tilfeller er ved voldtekt, familievold, brudd på besøks- og kontaktforbud og liknende tilfeller.

Det mange ikke vet er at dersom du har krav på bistandsadvokat, har du også krav på gratis bistand til å vurdere om du skal anmelde eller ikke. Det kan dermed lønne seg å aller først oppsøke en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde, og i så fall kan bistandsadvokaten anmelde forholdet for deg.

Du kan også oppsøke et overgrepsmottak dersom du har spørsmål eller trenger støtte. Dette er sentre som er laget for at ofre for seksuelle overgrep kan komme til eksperter å få rådgivning, støtte, bistand til anmeldelse, rettslig støtte, etc. Overgrepsmottaket i Molde er tilknyttet Molde sykehus og adressen er parkveien 81, 6412 Molde.

Hva gjør bistandsadvokaten?

Bistandsadvokaten hjelper deg under hele saken. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta dine interesser. Dette vil typisk være å hjelpe deg å anmelde, sikre bevis, tilstedeværelse under avhør og rettsak, etc. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg søke om voldsoffererstatning, som er en statlig ordning hvor voldsofre kan få penger av staten som en slags kompensasjon for handlingen de har blitt utsatt for.

Bistandsadvokat i Molde

Det er flere bistandsadvokater i Molde. Det er imidlertid fritt advokatvalg slik at du kan velge hvilken advokat du ønsker. Du har dermed mange alternativer. Det meste av kommunikasjonen foregår gjennom tlf., fjernavhør, etc. slik at det ikke er noe i veien for å velge en advokat som bor et annet sted enn Molde. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på om du har krav på bistandsadvokat eller har andre spørsmål vedrørende din sak.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.