Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Kristiansand

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du i enkelte tilfeller ha krav på en bistandsadvokat. Dette er en advokat som skal ivareta den fornærmedes interesser i straffesaken, og staten finansierer advokaten. I denne artikkelen vil fortelle deg i hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat, hva bistandsadvokaten kan hjelpe deg med og hvordan du kan finne en bistandsadvokat i Kristiansand. Trykk her dersom du vil kontakte våre bistandsadvokater.

Når du har krav på bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du altså ha krav på en gratis advokat som hjelper deg med alle sakens forhold. Da staten betaler advokaten er det imidlertid kun i enkelte tilfeller du har krav på det. Poenget med bistandsadvokaten er å lette arbeidet for ofre som allerede har opplevd nok. Vilkårene for å få bistandsadvokat følger av straffeprosessloven. Typiske tilfeller du har krav på bistandsadvokat er ved en del former for seksuelle overgrep, familievold, brudd på besøksforbud, og liknende. Du kan lese mer om dette i denne utfyllende artikkelen om hva en bistandsadvokat er.

Anmelde overgrep

Dersom du har krav på bistandsadvokat kan du oppsøke bistandsadvokaten i forkant av anmeldelse å få bistand fra advokaten til å anmelde. Dersom du ønsker å anmelde med en gang, eller ikke har krav på bistandsadvokat, kan du oppsøke din lokale politistasjon. Adressen til Kristiansand politistasjon er Tollbodgata 45.

Ved siden av politistasjonen, på samme adresse, ligger Kristiansand tingrett. Tingretten er en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 38 17 63 50.

Politistasjonen og tinghuset i Kristiansand

Politistasjonen og tinghuset i Kristiansand

Hva er oppgavene til bistandsadvokaten?

Bistandsadvokaten vil hjelpe deg under hele saksgangen. Blant annet vil dette være hjelp til anmeldelse, hjelp under eventuell rettssak, hjelp til å anke eventuell henleggelse, etc. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg søke om eventuell voldsoffererstatning. Dette er en erstatningsordning hvor du kan få erstatning av staten som kompensasjon for den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.

Hvordan finne bistandsadvokat i Kristiansand?

Det finnes en del advokater i Kristiansand og omegn som tar på seg oppdrag som bistandsadvokater. Disse kan du finne ved å oppsøke de lokale advokatkontorene eller søke på nettet. Det er imidlertid fritt advokatvalg slik at du kan velge hvilken advokat du vil, uansett hvor advokaten bor. Dette betyr at du også kan velge en bistandsadvokat som også bor et annet sted i landet. Mye av advokatens arbeid foregår via telefon, fjernavhør og liknende slik at direkte kontakt ikke alltid er avgjørende. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater dersom du lurer på noe.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.