Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Hokksund

Hokksund er en by og kommunesenter i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke, og tilhører tettstedet Drammen. Over 8000 av de ca 15 600 innbyggerne i kommunen bor i Hokksund. Dersom du vil anmelde et overgrep i Hokksund, kan du kontakte det lokale lensmannskontoret her. For øvrige tjenester, for eksempel overgrepsmottak, overgrepssenter eller krisesenter, må du derimot til Drammen. Vi har også flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan bistå deg kostnadsfritt dersom du har krav på dette.


Er du utsatt for overgrep i Hokksund?

Det nærmeste overgrepsmottaket til Hokksund ligger i Drammen, nærmere bestemt  Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen. Mottaket er et akuttilbud og åpent for alle for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Telefonnummeret hit er 32 26 90 00.

Buskerudregionens Incestsenter er nærmeste overgrepssenter. Dette har besøksadresse Haugesgate 1, 3001 Drammen, og du kan kontakte dem på nr.  32 04 58 00. Dette er et lavterskeltilbud som er gratis og åpent for alle. Senteret tilbyr blant annet veiledning og støtte av kompetent personell som har taushetsplikt.

Trenger du akutt botilbud eller annen støtte etter å ha vært utsatt for overgrep, kan du videre kontakte Drammensregionens interkommunale krisesenter. Adressen hit er Hamborggata 17, 3018 Drammen, og du kan kontakte krisesenteret på nr. 32 83 03 46 eller krisesenter@drmk.no. Her kan du få blant annet overnatting, beskyttelse eller rådgivning av kompetent personale med taushetsplikt. Krisesenteret er et lavterskeltilbud for deg som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og koster ingen ting.

Dersom du vil anmelde et overgrep i Hokksund, kan du kontakte Øvre Eiker lensmannskontor. Dette ligger i Støagata 1, 3300 Hokksund og kan nås på telefonnr. 32 75 54 40.

Eiker, Modum og Sigdal tingrett er en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme og dekker blant annet kommunen Øvre Eiker. Tingretten har sitt kontorsted i Hokksund. Adressen hit er Vestre Nøstegate 59, 3300 Hokksund. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 33 20 50 50.

Bistandsadvokater i Hokksund

Eiker, Modum og Sigdal tingrett ligger i Hokksund

Bistandsadvokat i Hokksund

De som har vært utsatt for alvorlige overgrep, har som regel krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Denne ordningen går ut på at du får gratis advokathjelp gjennom hele prosessen, fra anmeldelse, på etterforskningsstadiet og i eventuelle rettsforhandlinger. Retten inntrer allerede før anmeldelse, slik at du kostnadsfritt kan diskutere saken med en advokat før du bestemmer deg om du vil anmelde. Rettshjelpen er gratis også dersom du ikke ønsker å anmelde. Det finnes få eller ingen advokatfirmaer som spesialiserer seg på overgrepssaker i Hokksund, og de nærmeste firmaene som påtar seg slike saker vil derfor ligge i Drammen.

Med fritt advokatvalg kan du imidlertid ta kontakt med advokatfirmaer fra hele landet. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kostnadsfritt kan hjelpe deg med saksgangen dersom du har krav på bistandsadvokat. 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.