Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bistandsadvokat i Drammen

Drammen er en by og kommune i Buskerud fylke. Drammen kommune har en befolkning på ca. 68 000. Her finner du blant annet overgrepsmottak, incestsenter og krisesenter. Drammen tingrett er også lokalisert her. Det finnes flere advokatfirmaer som påtar seg overgrepssaker som bistandsadvokater i Drammen. Hvis du har krav på bistandsadvokat vil også dette dekkes av staten – trykk her for å ta kontakt med advokatene tilknyttet denne siden.


Er du blitt utsatt for overgrep i Drammen?

Overgrepsmottaket i Buskerud fylke tilhører legevakta i Drammen og er åpent for alle som bor eller oppholder seg i Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Mottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Besøksadressen hit er Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen. Du kan videre kontakte dem på telefonnummeret 32254170.

I Drammen finner du videre Buskerud regionens Incestsenter. Dette er et lavterskeltilbud som tilbyr blant annet råd og støtte av kompetent personell som har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og åpent for alle. Senteret ligger i Haugesgate 1, 3001 Drammen. Telefonnummeret hit er 32 04 58 00.

Drammensregionens interkommunale krisesenter finner du i Drammen, nærmere bestemt Hamborggata 17, 3018 Drammen. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud for deg som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Senteret kan blant annet tilby overnatting, beskyttelse eller rådgivning av kompetent personale med taushetsplikt. Du kan kontakte krisesenteret på nr 32 83 03 46 eller krisesenter@drmk.no

Dersom du ønsker å anmelde et overgrep, kan du kontakte den lokale politistasjonen der du er. Drammen politistasjon har adresse Grønland 36, 3045 Drammen, og telefonnr. hit er 32 80 55 00.

Drammen tingrett er en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme. Besøksadressen hit er Erik Børresens alle 20, 3015 Drammen.

Politihuset og folkesnemnda i Drammen

Politihuset og fylkesnemnda i Drammen

Bistandsadvokat i Drammen

Dersom du har vært utsatt for overgrep eller mishandling, kan du ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Bistandsadvokatordningen innebærer gratis advokathjelp for fornærmede og etterlatte gjennom hele prosessen. Retten inntrer allerede før anmeldelse, noe som betyr at du kostnadsfritt kan kontakte en bistandsadvokat for å diskutere en eventuell anmeldelse. Dette gjelder også selv om det ender med at du ikke anmelder saken. Ved anmeldelse vil derimot advokaten sørge for å bli oppnevnt som din bistandsadvokat. I Drammen finnes det flere advokatfirmaer som påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Dette er likevel ikke til hinder for at du kan kontakte firmaer i andre byer, for eksempel spesialiserte firmaer i Oslo, dersom du ønsker det.

Vi har også en rekke erfarne bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.