Gå til hovedinnhold Gå til søk

Vold i nære relasjoner – anmelde?

Vold i nære relasjoner omtales også ofte som partnervold eller familievold. Slik vold omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, samt barn som er vitne til volden. Dersom man utsettes for vold i nære relasjoner, bør man forsøke å bryte ut av forholdet og anmelde vold i nære relasjoner. I slike tilfeller kan det på visse vilkår videre ilegges  besøksforbud. Utsatte vil som regel ha krav på bistandsadvokat dekket av staten, samt voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.


Bryte forholdet

Dersom man utsettes for vold i nære relasjoner, bør man forsøke å bryte ut av forholdet med gjerningspersonen. Selv om dette i praksis ofte kan by på problemer, finnes det en rekke hjelpetiltak for utsatte i denne situasjonen. Det finnes for eksempel en rekke krisesentre rundt om i landet som tilbyr midlertidig botilbud. Disse senterne tilbyr også gratis og anonym rådgivning og hjelp.

Anmelde gjerningsmannen

Det er antatt at det er store mørketall når det gjelder å anmelde vold i nære relasjoner. Det er imidlertid mange grunner til hvorfor man bør anmelde vold i nære relasjoner. Anmeldelse blir for mange fornærmede en viktig del av rehabiliteringsprosessen. For samfunnet er det videre generelt sett ønskelig at straffbare forhold anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningsmannen, for å hindre at vedkommende begår nye straffbare handlinger, og for at andre ikke skal begå lovbrudd. Anmeldelse utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

For å anmelde vold i nære relasjoner kan du enten kontakte en politistasjon eller overgrepsmottak i nærheten av deg. Utsatte etter vold i nære relasjoner vil i de fleste tilfeller ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelsen er inngitt, og man kan derfor kostnadsfritt kontakte en bistandsadvokat for å diskutere en eventuell anmeldelse av vold i nære relasjoner. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg under resten av sakens gang, for eksempel under etterforskning eller under en eventuell rettssak. Det er mange fordeler med å benytte seg av bistandsadvokat.

Skaffe besøksforbud

Besøksforbud kan gis på nærmere vilkår. Det må være «grunn til å tro» at en person vil begå en «straffbar handling overfor en annen person», «forfølge en annen person», på annet vis «krenke en annens fred», eller «begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person». Hvis du har tilstrekkelige bevis til å påvise at du har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, kan det ofte ilegges besøksforbud. Hvis besøksforbudet brytes, for eksempel vende tilbake til deres hjem, vil gjerningspersonen kunne straffes. En bistandsadvokat kan hjelpe til med å søke om besøksforbud for deg.

Voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for familievold vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Erstatningspostene vil typisk omfatte erstatning for ditt økonomiske tap som følge krenkelsen og oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie). En bistandsadvokat hjelpe til i søknadsprosessen.

Kilde:

http://www.advokat-teigstad.no/anmeldelse/vold-relasjoner-familievold/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.