Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det ulovlig å kjøpe sexdukker som ser ut som barn?

Å kjøpe sexdukker som ser ut som barn er etter straffeloven ulovlig. Det diskuteres imidlertid i fagmiljøet hvorvidt lovverket går for langt i å kriminalisere pedofili.


Det rettslige grunnlaget er straffeloven § 311 første ledd som lyder slik:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som

a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,
c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale,
d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller
e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold.

Å kjøpe en sexdukke som ligner på et barn må antas å være omfattet av strl. § 311 første ledd bokstav c), altså «å anskaffe fremstilling som seksualiserer barn». Men på hvilket grunnlag?

Ikke prøvd i retten

Per 03.03.17 har det å kjøpe en sexdukker som ser ut som barn aldri vært prøvd i retten, og ingen har dermed tidligere vært straffet for det.

I forbindelse med operasjon «Dark room» har imidlertid flere personer blitt siktet for handlinger omfattet av strl. § 311, og ifølge Kripos og Tollvesenet har det siden høsten 2016 blitt beslaglagt totalt 21 sexdukker som ser ut som barn. Det er nok dermed kun et spørsmål om tid før spørsmålet avklares i retten.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen uttalte til NRK at pedofilibestemmelsene i straffeloven går veldig langt. Dette mente han var delvis fordi pedofili er noe som samfunnet har lite forståelse for og da har vi ikke de vanlige sperrene for kriminalisering.

Les mer: Er pedofili straffbart?

Kan lede til fysisk overgrep

Å kjøpe en sexdukke som ligner på et barn skader i utgangspunktet ingen direkte. Tanken er imidlertid at handlingen kan lede til flere fysiske overgrep.

I august 2016 kom Kripos med en rapport vedrørende overgrep mot barn. Rapporten viser at sammenhengen mellom de som laster ned overgrepsmateriale og de som begår fysiske overgrep mot barn er usikker. Leder av Voldtektsseksjonen i Kripos Ann Kristin Grosberghaugen uttaler til NRK at sexdukkene kan være en indikasjon på at man allerede har begått overgrep mot barn eller at de kan gjøre det frem tid.


Kilder:

Straffeloven

https://www.nrk.no/norge/jusprofessor_-_-i-hoyeste-grad-overgrepsmateriale-1.13407447

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.