Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor lang straff er det for seksuell trakassering?

Seksuell trakassering i form av seksuelle handlinger og seksuell atferd uten samtykke har en strafferamme på ett års fengsel. Det er imidlertid svært stor forskjell på strafferamme og hva som reelt sett utmåles som straff i domstolene.

Vi har gjennomgått Lovdata og sett nærmere på domstolenes praktisering av straffelovens bestemmelser om seksuell trakassering, og har funnet frem to saker om seksuell trakassering utført av ledere mot underordnede, samt en sak som gjelder en drosjesjåfør som trakasserte flere kvinnelige passasjerer.

Vi har funnet frem to saker om seksuell trakassering utført av ledere mot underordnede, samt en sak som gjelder en drosjesjåfør som trakasserte flere kvinnelige passasjerer seksuelt.

Alle tre eksemplene gjelder brudd på straffeloven (1902) § 200 første ledd (nå § 297), som gjelder seksuell handling uten samtykke der fornærmede er over 16 år. Det siste eksempelet gjelder i tillegg brudd på straffeloven § 298, seksuell krenkende atferd uten samtykke.

Les også: Hva er seksuell trakassering?

Eksempel 1 – Seksuell trakassering på arbeidsplassen

En leder for et vaskebyrå ble satt under tiltale for å ved flere anledninger ha presset en kvinnelig kollega inn mot en vegg og befølt henne på brystene, skrittet, forsøkt å kysse henne og gnidd seg inntil henne. Han ble og tiltalt for å ha flere ganger ha berørt brystene og forsøkt å kysse en annen kvinnelig ansatt.

Retten la i skjerpende retning vekt på at «tiltalte har utnyttet kvinnenes vanskelige situasjon. Han har vært i besittelse av goder – nemlig tilgang til arbeid og inntekt – som kvinnene av gode grunner har vært interessert i, og han brukt denne posisjonen til å tilfredsstille egne seksuelle behov.»

Mannen ble dømt for forholdet. Han ble samtidig dømt for en rekke andre mer alvorlige seksuelle overgrep mot andre ansatte i form av flere voldtekter, men retten uttale om de ufrivillige seksuelle handlingene at «de to overtredelsene av straffeloven § 200 første ledd vil gi et tillegg på snaut 6 måneder.»

Retten uttale om de ufrivillige seksuelle handlingene at «de to overtredelsene av straffeloven § 200 første ledd vil gi et tillegg på snaut 6 måneder.»

Retten uttaler dermed at straffen for disse overtredelsene samlet sett tilsier fengsel i 6 måneder.

Les også: Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

Eksempel 2 – Seksuell trakassering på arbeidsplassen

En avdelingsleder ved en brannstasjon var satt under tiltalte for å, i forbindelse med en studietur, ha presset hånden sin ned i buksen på en kvinnelig brannkonstabel og berørt hennes anus. Han hadde vært pågående mot fornærmede hele kvelden, og hun hadde flere ganger bedt han om å slutte å berøre henne forut for dette.

Lagmannsretten uttaler følgende om straffeutmålingen:

«Lagmannsretten har vært i betydelig tvil med hensyn til om aktors straffepåstand i tilstrekkelig grad reflekterer straffverdigheten i den handlingen A dømmes for. Selve handlingen – berøring av anus – fremstår i seg selv som svært krenkende for B. A var også Bs overordnede, noe som gjorde situasjonen enda vanskeligere på grunn av hennes tillitsforhold til ham som leder. At handlingen fant sted i sosialt samvær med andre kolleger, gjorde heller ikke situasjonen for B lettere med hensyn til hvordan hun skulle reagere på krenkelsen. Hendelsen har også vært en betydelig belastning for B som kvinnelig brannkonstabel i et mannsdominert miljø. Disse forholdene tilsier samlet sett at straffverdigheten skulle medføre en betinget fengselsstraff.»

Når lagmannsretten likevel har kommet til at straffen kan settes i tråd med aktors påstand, er det tatt hensyn til at saken er blitt nesten to år gammel.

Avdelingslederen ble idømt bot på kroner 15 000 for det straffbare forholdet.

En avdelingsleder ved en brannstasjon var satt under tiltalte for å, i forbindelse med en studietur, ha presset hånden sin ned i buksen på en kvinnelig brannkonstabel og berørt hennes anus. Han ble idømt bot på kroner 15 000 for det straffbare forholdet.

Eksempel 3 – Seksuell trakassering fra en drosjesjåfør

En drosjesjåfør var satt under tiltale for ved flere anledninger ha foretatt seksuelle handlinger og utvist seksuell adferd  mot ulike kvinnelige passasjerer som ikke hadde samtykket til det. Herunder hadde han strøket dem på låret og kommet med meget direkte seksuelle tilnærmelser.

Fra tingrettens premisser fremgår følgende vedrørende straffeutmålingen:

Sett hen til omtalt rettspraksis, øvrig rettspraksis vist til av partene, samt de konkrete omstendighetene i saken, finner retten at straffen passende kan settes til 30 dager fengsel, som i sin helhet gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Ved vurderingen av å gjøre straffen betinget er det ved siden av overtredelsenes alvorlighet også sett hen til at tiltalte ikke tidligere er straffet, samt at han også idømmes et yrkesforbud.

Sjåføren ble dømt til 30 dagers betinget fengsel samt en bot på kroner 4000.

Kilder:

Lovdata (krever innlogging)

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.