Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Samtaler med barn om seksuelle overgrep må skje på deres initiativ og premisser. Ta deg god tid, lytt og ta barnets følelser på alvor.  Selv om det barnet forteller kan vekke sterke følelsesmessige reaksjoner, er det viktig å beholde roen og skape en situasjon der barnet føler seg trygt. Vær ærlig og tydelig, og tilpass samtalen etter barnets alder og utvikling.


En kunnskapsundersøkelse fra 2015 utført av Redd Barna viser at halvparten av voksne i Norge mener det er farlig å snakke med barn om seksuelle overgrep. Forskning viser derimot at det å være åpne og snakke med barn om seksualitet, bidrar til å gjøre barn tryggere. 

Det er flere ulike grunner til at mange barn ikke forteller om seksuelle overgrep. Det kan blant annet være fordi de er redd for konsekvensene, føler skam eller skyld, eller at de mangler begreper for å fortelle om det. Sjansene er imidlertid større for at de vil fortelle om et eventuelt overgrep dersom de føler seg trygge. Som voksen er det derfor viktig å motvirke at barn får fornemmelser om at seksualitet er et tabulagt tema og at overgrep er forbundet med skam. En måte å gjøre det på er å være åpen og ærlig om seksualitet i samtale med barn. Men hvordan snakker man egentlig med barn om seksuelle overgrep?

Samtale på barnets initiativ og premisser

En samtale om seksuelle overgrep må skje på barnets initiativ. Dersom barnet vil fortelle om noe som kan være et overgrep, må man skape en passende anledning og gi barnet full oppmerksomhet. Samtalen bør skje uten andre barn eller fremmede til stede slik at barnet føler seg trygg når det forteller.

Samtalen må videre skje på barnets premisser. La barnet styre samtalen ved å lytte uten å presse fram ord. Et tips er å stille så åpne spørsmål som mulig eller si at «dette er noe du vil høre mer om». På denne måten kan du hjelpe barnet til å sortere tankene og gjøre situasjonen enklere å forstå.

Ta deg god tid til å lytte på barnet, og hvis respekt dersom om barnet ønsker å avslutte eller snakke om noe annet. Det er videre viktig å ta barnets følelser på alvor og ikke fornekte eller dømme dem. Gi uttrykk for at du forstår ved å gjenta det barnet sier.

Behold roen

Det kan vekke sterke følelsesmessige reaksjoner å høre et barn forteller om seksuelle overgrep. Ettersom redsel for voksnes reaksjon kan virke som årsak til at noen barn tier om overgrep, er det svært viktig å beholde roen. Barn er ofte sensitive overfor voksnes stressnivå. Dersom de merker at du er veldig opprørt, kan dette føre til at de holder tilbake informasjon.

Ærlighet varer lengst

Du kan snakke med barn om hva som er greit og ikke greit i forholdet mellom barn og voksne. I en samtale om seksuelle overgrep er det viktig å være ærlig og tydelig. Dette innebærer at man bør unnlate å si ting som ikke stemmer med virkeligheten, kun for å skjerme barnet. Barn forstår ofte langt mer enn vi tror. Et eksempel på dette er at man kan unngå å si ting som «det finnes ikke voksne som gjør slemme ting mot barn her hvor vi bor». Fokuser heller på at barnet kan snakke med deg om alt og det viktigste for deg er at han/hun er trygg. Hvis et barn tar initiativ til samtale om seksuelle overgrep etter et medieoppslag eller lignende, kan du forsøke å gi så nøktern informasjon som mulig. Vurder og tilpass situasjonen etter barnets alder og utvikling, og si det som er nødvendig for at barnet skal forstå situasjonen. Når du forteller om det som er vanskelig, bør du også fortelle om hvordan vi kan unngå og forebygge.

Informasjon og opplæring

Det er et faktum at barn helt ned i spedbarnsalder utsettes for seksuelle overgrep. Mange utsatte barn vet derfor ikke at overgrepene ikke er vanlig eller ikke er lov. Det er ikke sikkert de har opplevd annet, og dermed forstår handlingene som en del av det å være menneske. Ved å gi barn informasjon og opplæring kan man få de til å forstå at det er viktig å snakke med voksne dersom det oppstår en situasjon der de føler seg utrygge.


Kilder:

Redd barna

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.