Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er overgrep mot barn under 14 år voldtekt?

Samleie med barn under 14 år reguleres av straffeloven § 299. Her betegnes all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt av barn. Andre grove seksuelle handlinger vil også kunne omfattes av bestemmelsen, selv om det ikke foreligger samleie. Strafferammen for seksuell omgang med barn under 14 år er inntil 10 års fengsel.


Hva sier straffeloven?

§ 299. Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) har seksuell omgang med barn under 14 år,
b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.
For det første ser vi at all «seksuell omgang» med barn kategoriseres som voldtekt. Begrepet omfatter mer enn bare samleie. For eksempel vil inntrengning i kroppens hulrom med kroppsdeler eller gjenstander også omfattes av begrepet seksuell omgang. Dette innebærer det vil kategoriseres som voldtekt dersom det er snakk om fingring.
For det andre ser vi at også «kvalifisert seksuell handling» omfattes av voldtektsbestemmelsen. Av forarbeidene følger det at dette alternativet omfatter de mest alvorlige seksuelle handlingene, som ligger i grenseland mellom seksuell omgang og seksuell handling. Dette vil særlig omfatte berøring av nakne kjønnsorganer.

Hvorfor er det slik?

Årsaken til at seksuell omgang med barn under 14 år nå betegnes voldtekt, er et ønske om å foreta en sterkere understrekning av at barn under den seksuelle lavalder ikke kan samtykke i seksuell omgang, og behovet for å signalisere alvoret i seksuelle overgrep mot barn.

Hva med uaktsomhet i forhold til alder?

Det følger av straffeloven § 307 at uvitenhet om barnets riktige alder ikke fører til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Det følger av forarbeidene at dette er et særskilt strengt aktsomhetskrav hvor det er tilstrekkelig at tiltalte har utvist den letteste graden av uaktsomhet for å bli holdt ansvarlig for sin uvitenhet.

Dette innebærer at det skal mye til for å bli frifunnet på bakgrunn av personens alder. Har man hatt grunn til å gjøre nærmere undersøkelser om personens alder, vil man ikke bli frifunnet.

Hva om vi var omtrent jevnbyrdige i alder?

Det følger av straffeloven § 308 at straffansvaret kan falle bort dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Hva som utgjør omtrent jevnbyrdig alder og utvikling må avgjøres etter en konkret vurdering. Du kan lese mer om straffritak ved omtrent jevnbyrdig alder her.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.