Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvem opplever seksuell trakassering?

Undersøkelser viser at arbeidstakere og ungdommer er blant de mest utsatte gruppene for seksuell trakassering. Ifølge Statistisk sentralbyrå er seksuell trakassering på arbeidsplassen like vanlig overalt i Norge, men rammer særlig enkelte yrkesgrupper og flere kvinner enn menn. I tillegg viser en ny medieundersøkelse at dagens bruk av sosiale medier er svært egnet til seksuelt misbruk, seksuell trakassering og mobbing, særlig blant barn og unge.


Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Slik trakassering er forbudt etter likestillingsloven § 8. Arbeidsmiljøloven § 4-3 nr. 3 oppstiller videre et generelt forbud mot trakassering.

Les mer: Hva er seksuell trakassering?

Statistikk om seksuell trakassering blant barn og unge 

Ifølge ung.no viser en større undersøkelse gjort på videregående skoler i Sør-Trøndelag 2013-2014 at hele 63 prosent av jentene og 62 prosent av guttene rapporterte å ha opplevd minst en form for seksuell trakassering siste år. 46 prosent gutter og 34 prosent jenter rapporterte videre å ha trakassert andre seksuelt. Resultatet viser videre at både gutter og jenter trakasserer jevnaldrende både av samme og det andre kjønn.

Eksempler på seksuelle trakasseringer som ble rapportert var blant annet bemerkninger om løsaktighet og objektiviserende bemerkninger som: hore, ludder, horebukk, rundbrenner, fitte, kuk, kuse, rævhøl og lignende.

  • 26,5% av jentene hadde fått slike bemerkninger fra en gutt, mens 32,4% av jentene hadde fått det av en annen jente. 4,3% av jentene hadde fått bemerkningene av en voksen.
  • 38,5% av guttene hadde fått slike bemerkninger fra en annen gutt, mens 21,9% hadde fått det av en jente. 6,6% av guttene hadde fått bemerkningene fra voksen.

Medieundersøkelse fra 2016

Medietilsynets «Barn og medier 2016»-undersøkelse tar for seg norske barns digitale hverdagen, og baserer seg på tilbakemeldinger fra totalt 2888 norske barn mellom 9 og 16 år. Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 9 prosent av barn i alderen 13-16 år har i løpet av det siste året sendt nakenbilde(r) av seg selv og 26 prosent av jentene følte seg presset til dette
  • 17 prosent av barn i alderen 9-16 år har sendt bilder eller videoer av andre på nett eller mobil uten at de har sagt ja til det
  • 25 prosent av barn i alderen 9-16 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem gjennom ulike medier. Sju prosent har opplevd dette på ukentlig eller månedlig basis.

Les mer: Hva gjør jeg hvis noen sprer nakenbilder av meg?

Arbeidstakere

I en rapport av Statistisk sentralbyrå (SSB) publisert 1. august 2017 går det fram at 7 prosent av hele befolkningen er utsatt for månedlig eller oftere uønsket seksuell oppmerksomhet eller plaging på arbeidsplassen (sysselsatte 18-66 år). Rapporten bygger på Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013.

Ifølge SSB sin rapport er flere kvinner enn menn rammet. Videre går det fram at de med lavest alder, utdanning og lønn er mest utsatt. Som utsatte yrker kan salgs- og serviceyrker, håndverksyrker, helse- og sosialyrker og de som jobber som politi eller lignende nevnes.

En undersøkelse fra 2015 (McDonald og Charlesworth 2015) viser videre at menn i større grad rapporterer om trakassering fra andre menn eller mannlige kolleger, mens kvinner sjelden rapporterer om trakassering fra andre kvinner.

 

Les mer:

Hva sier straffeloven om seksuell trakassering?

Er seksuell trakassering straffbart?

Kilder:

http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/trygghet

https://www.ung.no/overgrep/995_Seksuell_trakassering.html

http://www.dagbladet.no/kultur/ny-medieundersokelse—viser-hvor-egnet-sosiale-medier-er-til-seksuelt-misbruk-og-mobbing/60386013

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0950017014564615

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.