Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har man krav på bistandsadvokat ved brudd på besøksforbud?

Dersom den besøksforbudet er rettet mot bryter besøksforbudet, vil dette være straffbart etter straffeloven. Det følger av straffeprosessloven at fornærmede da vil ha krav på bistandsadvokat. Dette er en advokat som hjelper deg under alle sakens faser, det være seg anmeldelse, etterforskning og rettssak. Bistandsadvokat er gratis og finansieres av staten.


Et besøksforbud går ut på at den forbudet retter seg mot forbys å oppholde seg på et bestemt sted, eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. Et besøksforbud kan også innebære at personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem.

Brudd på besøksforbud må anmeldes

Dessverre opplever man ofte at personen besøksforbudet er rettet mot bryter forbudet. Vedkommende sender eksempelvis sms til fornærmede, eller vender tilbake til sitt eget hjem selv om han ikke har lov til å oppholde der. Dette vil typisk være tilfellet ved for eksempel familievold.

Dette er straffbart etter straffeloven, og man bør dermed anmelde bruddet på besøksforbudet. I slike tilfeller vil det være en fordel å ha hjelp av en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta fornærmedes interesser, og vil bistå klienten under anmeldelse, etterforskning og rettssak. Dersom man har krav på bistandsadvokat vil dette dekkes av det offentlige og dermed være gratis.

Når har man rett på bistandsadvokat ved besøksforbud?

Det følger av straffeprosessloven at fornærmede har rett til bistandsadvokat ved overtredelse av besøksforbud. Noen typiske tilfeller vil nevnes under.

Brudd på besøksforbud i eget hjem

Straffeprosessloven nevner spesifikt dette tilfellet. Når en sak om besøksforbud i eget hjem, eller kontaktforbud i eget hjem, bringes inn for retten, har den som forbudet skal beskytte, rett til advokat. Dette innebærer at den et besøksforbud skal beskytte, har rett til advokat når besøksforbudet gjelder hjemmet til den besøksforbudet er rettet mot. Den voldelige ektemannen vender for eksempel tilbake til familien som bor i huset han ikke har lov til å oppholde seg i.

Brudd på besøksforbud etter mishandling i nære relasjoner

Man kan også opprette besøksforbud på grunnlag av mulig mishandling i nære relasjoner. Dette innebærer at en person ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt har mishandlet kone, barn, etc. Dersom vedkommende i et slikt tilfelle bryter besøksforbudet vil også de fornærmede ha krav på gratis bistandsadvokat.

 

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Straffeprosessloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.