Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har jeg krav på bistandsadvokat før anmeldelse?

I overgrepssaker og saker om familievold har fornærmede krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokatens oppgave er å bistå fornærmedes rettigheter under anmeldelse, etterforskning og eventuell rettssak. Fornærmede har også krav på gratis rådgivning fra en bistandsadvokat i forhold til om fornærmede burde anmelde eller ikke.


Når har jeg krav på bistandsadvokat?

Retten til bistandsadvokat følger av straffeprosessloven kapittel 9.

Retten til bistandsadvokat gjelder særlig i tilfeller om seksuelle overgrep. Ved anmeldelse av voldtekt, incest og enkelte andre seksuelle overgrep har fornærmede klart krav på bistandsadvokat.

Fornærmede har også krav på bistandsadvokat hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse.

Etterlatte har også i enkelte tilfeller krav på å få oppnevnt bistandsadvokat dersom fornærmede har avgått med døden som følge av en straffbar handling og enkelte andre vilkår er oppfylt.

Er bistandsadvokat gratis?

Bistandsadvokat er gratis. Det er staten som betaler salæret til bistandsadvokaten. Grunnen til at ofre i disse sakene får oppnevnt gratis bistandsadvokat er fordi de fornærmede i disse sakene har blitt utsatt for særlig belastende handlinger. En ønsker også å gjøre det lettere for fornærmede å anmelde i slike saker, for å blant annet unngå at fornærmede ikke anmelder.

Du har også et krav på å velge bistandsadvokaten din selv. Dersom du ikke ønsker å gjøre dette vil retten oppnevne en bistandsadvokat for deg. Det anbefales imidlertid å oppsøke en erfaren og dyktig bistandsadvokat, da det er store variasjoner ved blant annet bistandsadvokatenes erfaring. Du kan finne bistandsadvokat ved å søke på nettet.

Fra når har jeg krav på bistandsadvokat?

Du har krav på gratis rettshjelp under hele prosessen. Dette innebærer hjelp til å anmelde, hjelp under etterforskningen og hjelp under en eventuell rettssak.

Du vil også ha krav på gratis rettshjelp fra en bistandsadvokat dersom du vil ha veiledning i om du burde anmelde eller ikke. Dette innebærer at du kan oppsøke en bistandsadvokat for å diskutere hvorvidt det er hensiktsmessig for deg å anmelde overgrepet.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad – artikkel om bistandsadvokatordningen 

Straffeprosessloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.