Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken?

Du kan i mange tilfeller fortsatt få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken. Dette skyldes at det stilles lavere beviskrav for å få voldsoffererstatning i forhold til i en straffesak. Kontoret for voldsoffererstatning vil foreta en selvstendig vurdering av sakens bevis.


Beviskravet

Beviskravet er altså lavere for å få voldsoffererstatning enn for å straffes i en straffesak. Dette er grunnen til at man fortsatt kan få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken.

I en straffesak er beviskravet at det kan bevises overfor enhver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende har begått den straffbare handlingen, hvilket dessverre medfører at mange saker om voldtekt og overgrep blir henlagt.

For å bli tilkjent voldsoffererstatning kreves det imidlertid kun klar sannsynlighetsovervekt. Det må dermed relativt sterke bevis til for å få voldsoffererstatning, men disse er likevel langt lavere enn i en straffesak.

Hva som anses som «klart sannsynlig» må bero på en konkret vurdering. Kontoret for voldsoffererstatning må ta alle bevisene i betraktning og vurdere disse under ett. Kontoret for voldsoffererstatning har i utgangspunktet skriftlig saksbehandling, slik at typiske bevis er alt som ligger i straffesaksmappen og i tillegg kan man sende inn medisinske journaler, skriftlige erklæringer fra vitner som ikke allerede er avhørt av politiet og bildebevis etc. Disse må også være tilstrekkelige til å samlet utgjøre en klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen fant sted.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning

Advokatfirmaet Teigstad

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.