Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man få voldsoffererstatning for psykiske skader?

Et hovedvilkår for å få voldsoffererstatning er at det må foreligge en personskade. Dette medfører både fysiske og psykiske skader. Dersom du mener å ha krav på voldsoffererstatning må du imidlertid klart sannsynliggjøre at den straffbare handlingen fant sted. Du må også sannsynliggjøre at dine psykiske skader kom som en følge av den straffbare handlingen du ble utsatt for.


Begrepet personskade

Det følger av lov om voldsoffererstatning § 1 at den som har lidd «personskade» som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, har rett til voldsoffererstatning fra staten etter reglene i loven her.

I ordet personskade ligger altså både fysiske og psykiske skader. Dette innebærer at sår, brukne ben og arr klart nok vil være personskade. Men mange straffbare handlinger medfører ikke nødvendigvis fysiske merker. Dette kan feks være ved ran eller ved mislykkede voldtektsforsøk.

Les mer om erstatning etter psykiske senskader etter overgrep.

I slike tilfeller hender det ofte at ofrene får psykiske skader som følge av hendelsen, og disse vil klart nok være erstatningsbetingede. Mange psykiske skader vil heller ikke utvikle seg eller vise seg før lenge etter hendelsen. Likevel vil som oftest også slike skader være erstatningsbetingede.

Beviskravet

En ting er at psykiske skader dekkes av voldsofferordningen. En annen ting er at det må bevises med klar sannsynlighetsovervekt at den straffbare handlingen fant sted før du kan få voldsoffererstatning.

Det må også kunne bevises at dine psykiske problemer kommer som en følge av den straffbare handlingen. Dersom du hadde de samme psykiske skader før du ble utsatt for forholdet, vil du ikke kunne få erstatning for dette. Men om f.eks angsten har blitt forsterket er dette en merskade som kan gi krav på erstatning.

 

Kilder:

Lov om voldsoffererstatning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.