Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man få menerstatning på grunnlag av posttraumatisk stresslidelse(PTSD)?

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep, og har blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse(PTSD) som følge av dette, kan du ha krav på menerstatning direkte fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.


Vilkårene for å få menerstatning på grunnlag av PTSD er at skaden er omfattende, det vil si mer enn 15 % medisinsk invaliditet etter staten sin tabell for invaliditet. Dette vil bli vurdert av en psykiater eller psykologspesialist, og må nødvendigvis vurderes skjønnsmessig etter en utredning av overgrepsofferet.

Det er et vilkår at det straffbare forholdet er årsaken til den psykiske skaden. Videre er det et vilkår om at skaden er varig. Men med varig menes at lidelsen varer minst 10 år frem i tid. Disse spørsmålene er det psykiateren eller psykologen som vurderer.

I saker der menerstatning etter PTSD er aktuelt, vil det være hensiktsmessig å få hjelp av en spesialisert bistandsadvokat i søknadsprosessen, da dette må sies å være relativt komplisert prosess hvor man først må innhente medisinsk dokumentasjon og deretter kreve utgiftsdekning til utredningen og spesialisterklæringen, som gjerne koster 20 – 40 000 kroner. Normalt blir advokatbistanden dekket gjennom offentlige rettshjelpsordninger.

Kilder:

http://www.personskadeportalen.no/ptsd-erstatning-psykisk-skade/

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/psykiske-senskader/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.