Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man få erstatning for inntektstap etter seksuelt overgrep?

Den som er utsatt for seksuelle overgrep vil i de fleste tilfelle ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Erstatningen skal dekke den fornærmedes fulle økonomiske tap som følge av skaden, i tillegg til oppreisning og menerstatning. Dette betyr at dersom fornærmede lider et inntektstap som følge av overgrepet, kan vedkommende få tapet erstattet fra Kontoret for voldsoffererstatning. Hvorvidt straffesaken er henlagt, er ikke avgjørende for erstatningskravet. Vær klar over at du har krav på fri rettshjelp etter seksuelle overgrep – her kan du kontakte advokatene våre.


Sykemelding

Dersom den fornærmede må sykemelde seg som følge av det seksuelle overgrepet, er det ikke sikkert arbeidsgiver eller NAV erstatter vedkommendes fulle lønn. Et eksempel kan være en selger som går glipp av provisjonslønn. Dette inntektstapet er imidlertid erstatningsmessig gjennom voldsofferordningen.

Les også: Klage på vedtak fra NAV

Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon

Dersom det seksuelle overgrepet har medført skade av mer varig karakter, vil fornærmede i mange tilfelle gå over på arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Vedkommende har da et løpende inntektstap som er erstatningsrettslig vernet. Kravet må dokumenteres, og beregningene krever kompetanse innen personskade.

Les mer: Krav på menerstatning etter overgrep?

Bistandsadvokat

Den som lider et inntektstap bør ha advokatbistand for å fremme erstatningskravet. Advokaten tar seg av innhenting av dokumenter, utredning av økonomisk tap og fremsettelse av krav ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Etter seksuelle overgrep har fornærmede i de fleste tilfelle krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om menerstatning

Den som er utsatt for overgrep vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til menerstatning.


Kilder:

www.advokat-teigstad.no

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.