Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg søke om voldsoffererstatning for skade påført i utlandet?

Dersom du er utsatt for en straffbar handling som for eksemel vold, ran, trusler eller seksuelle overgrep vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Om straffesaken er henlagt er ikke avgjørende. Men hva om du har blitt utsatt for en slik handling i utlandet? Vil du fortsatt ha krav på voldsoffererstatning fra Norge?


Hovedregelen er at du kun kan få voldsoffererstatning når skaden har skjedd i Norge. Dette innebærer at dersom du blir utsatt for en straffbar handling i utlandet, må du som hovedregel søke om voldsoffererstatning i det landet hvor skaden skjedde.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Kontoret for voldsoffererstatning kan gjøre unntak fra denne hovedregelen. Vilkårene er at offeret hadde bopel i Norge på tidspunktet for skaden, og at særlige grunner tilsier det.

Hva som utgjør særlige grunner må bero på en konkret vurdering. Typiske eksempler er der landet du ble skadet i ikke har noen ordning for voldsoffererstatning, eller at du vil bli stilt vesentlig dårligere etter dette landets ordning i forhold til den norske ordningen.

Det vil uansett lønne seg å fylle ut en søknad om voldsoffererstatning.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.