Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få voldsoffererstatning etter nettovergrep?

Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep over nettet vil du som regel ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette følger av voldsoffererstatningsloven. Husk at du ofte kan få fri rettshjelp i forbindelse med seksuelle overgrep – kontakt våre advokater her.


Voldsoffererstatning tilkjennes i hovedsak dersom du har lidd personskade som følge av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Også mindre overgrep kan få store konsekvenser for den enkeltes livsutfoldelse, og det er derfor ingen krav om at handlingen er grov. Hvis et barn har opplevd vold mot en nærstående person, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, har barnet rett på oppreisning.

Voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad. Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven eller før skadelidte fyller 21 år.

For at erstatning skal ytes, må den straffbare handlingen være anmeldt til politiet. Søkeren må dessuten ha krevd at erstatningskravet tas med i en eventuell straffesak mot skadevolderen. I særlige tilfeller kan det imidlertid gjøres unntak fra disse vilkårene.

I voldsoffersaker har du rett på fri rettshjelp, og en bistandsadvokat kan hjelpe deg med å kreve erstatningen.

Les mer: Voldsoffererstatning

Kontakt advokat for spørsmål om nettovergrep

Den som er utsatt for nettovergrep vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til nettovergrep.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.