Gå til hovedinnhold Gå til søk

Jeg ble utsatt for en voldtekt i russetiden, hva gjør jeg?

14 voldtekter ble anmeldt i forbindelse med fjorårets russefeiring. Det ble dessverre bare tatt ut tiltale mot en person. Dette viser en rapport utført av Kripos. Dette skyldes beviskravet i strafferetten. I tillegg er det store mørketall, da mange velger å ikke anmelde.

Det er likevel viktig å anmelde voldtekt, blant annet fordi en anmeldelse fra deg kan gjøre at bevisbildet blir atskillig bedre dersom samme person blir anmeldt eller allerede er anmeldt av noen andre for et liknende forhold. Dersom det viser seg at en person har et visst adferdsmønster når det gjelder å begå overgrep så gjør dette til slutt at bevisbildet kan bli slik at alle sakene kan gjenopptas og det kan tas ut tiltale. En anmeldelse alene vil også igangsette en etterforskning mot gjerningspersonen, som kan virke preventivt mot nye overgrep.


Hva gjør jeg hvis jeg ønsker råd og støtte etter et overgrep?

Hvis du ønsker råd eller støtte kan det være greit å vite at det eksisterer en rekke overgrepsmottak rundt omkring i landet. Dette er ment å være et lavterskeltilbud. Her kan du komme for å få råd og støtte. I tillegg kan overgrepsmottakene hjelpe deg med å sikre biologiske spor, hjelpe deg med å anmelde forholdet, eller sette deg i kontakt med en bistandsadvokat. Du avgjør selv om du ønsker å anmelde når du er på overgrepsmottaket, det aller viktigste er å sikre mulige spor i tilfelle du bestemmer deg for å anmelde voldtekten senere.

Hva gjør jeg hvis jeg vil anmelde?

Hvis du vil anmelde må du henvende deg til politiet, enten selv eller via en advokat. Du kan kontakte politiet på telefon eller ved å møte opp på din lokale politistasjon, og du kan som kjent også få hjelp på overgrepsmottaket.

Etter straffeloven § 291 straffes den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, med fengsel inntil 10 år. Dette er altså straffebestemmelsen for voldtekt.

Du burde dra rett til overgrepsmottaket eller legevakten for å få sikret biologiske spor på klær og kropp. I tillegg til dette vil viktige bevis være vitner som kan ha noe å bidra med for å kaste lys over rett før situasjonen før eller rett etter voldtekten, eller for eksempel eventuelle videobevis, telefonlogg, chattelagg mv. dersom dette er relevant. Dette er bevis som gjerne må innhentes av politiet innen en viss tid. Og også eventuelle vitneavhør vil ha større bevisverdi jo snarere et avhør er foretatt. Det er jo en kjensgjerning at vi husker bedre hva som skjedde i forrige uke enn hva som skjedde for tre år siden.

Kilder:

Straffeloven

Advokatfirmaet Teigstad

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.