Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvorfor burde jeg bruke bistandsadvokat?

I enkelte tilfeller er den straffbare handlingen så alvorlig at den fornærmede fortjener et ytterligere prossesuelt vern under etterforskning og rettssak. Den fornærmede vil derfor i slike saker ha krav på en bistandsadvokat som finansieres av staten. Bistandsadvoktens oppgave er å sikre den fornærmedes rettigheter under sakens gang.


De typiske tilfellene du vil ha krav på bistandsadvokat vil være ved voldtekt, misbruk av stilling, grov vold, seksuelle overgrep mot barn, incest, familievold, brudd på besøksforbud, tvangsekteskap, trafficking, etc. Les mer om når du har krav på bistandsadvokat her.

Hvorfor ikke gjøre det selv?

Det er vanskelig for en person som ikke har kjennskap til rettsreglene å best mulig ivareta sine rettigheter. De prossesuelle tekniske aspekter man må kjenne til under etterforskning og en eventuell rettssak er mange. Det vil derfor lønne seg å få hjelp av en bistandsadvokat. De fleste bistandsadvokater har bred erfaring innenfor saksfeltet og vil dermed gjøre saksgangen mye lettere for deg.

Bistandsadvokatens oppgave er å jobbe for deg. Dette betyr at bistandsadvokaten vil utføre prossesuelle skritt på dine vegne. Dette vil innebære å blant annet søke om voldsoffererstatning, klage på eventuell henleggelse, etc. Bistandsadvokaten vil også ivareta dine interesser under avhør og under en eventuell hovedforhandling.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å best mulig samle bevis, hvilket vil være en viktig faktor i saken.

De fleste bistandsadvokat vil også ha god erfaring med å håndtere klienter i ulike situasjoner. Dersom du for eksempel har vært utsatt for seksuelle overgrep, finnes det mange advokater som har spesialisert seg innenfor dette feltet, slik at personen vil være klar over hvilken belastning saken vil være for deg.

Du har som den klare hovedregel krav på å fritt velge den bistandsadokaten du ønsker. Dette innebærer at du ikke risikerer å få en advokat som du ikke liker eller som er uerfaren.

Les om bytte av bistandsadvokat her.

Er bistandsadvokat gratis?

Bistandsadvokat er helt gratis. Grunnen til dette er som sagt over at lovgiver har funnet visse kriminelle handlinger så belastende for fornærmede at personen må ha krav på et ytterligere prosessuelt vern i form av kvalifisert rettslig veiledning.

Kilde:

http://advokat-teigstad.no/bistandsadvokat

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.