Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan skal jeg gå frem ved mistanke om overgrep?

Dersom du mistenker at noen har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, må du tenke etter hvor klar eller vag mistanken er. Dette er avgjørende for hvilken instans du skal kontakte og deretter hvordan hjelpeapparatet skal håndtere saksgangen. For å unngå å skape ekstra problemer for den som kan være utsatt for overgrep, er det uansett viktig å ikke lage oppstyr rundt situasjonen. 


Ved generell usikkerhet eller bekymring bør du melde fra til det lokale barnevernet. Har du derimot en mer konkret mistanke eller sitter med informasjon om hendelser vedrørende vold eller seksuelle overgrep, skal forholdet etter avvergingsplikten i straffeloven § 196 anmeldes til politiet som er rett instans til å undersøke lovbrudd.

Du kan kontakte både barnevernet, politiet og/eller barnehus for å rådføre deg om hvordan du bør håndtere mistanken din. Et godt råd er også å sikre at du ikke er alene med din mistanke. Dersom du bestemmer deg for å anmelde saken, må antatt gjerningsmann ikke konfronteres med mistanken før anmeldelse. Dette kan føre til bevisforspillelse og er en oppgave for politiet.

Mistanke gjennom arbeid

Dersom du gjennom arbeidet ditt får mistanke om at noen kan være usatt for vold eller seksuelle overgrep bør du drøfte saken med nærmeste overordnede og kontakte lokalt hjelpeapparat. Du kan drøfte din mistanke anonymt med politiet, barnevern eller barnehus og få råd om hvordan du bør håndtere mistanken.

Les mer: Hvorfor det er viktig å anmelde voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Barnehager, skoler, SFO, helsepersonell og andre instanser har meldeplikt. Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ikke avvente situasjonen, men straks kontakte kommunens barneverntjeneste og/eller politiet avhengig av mistanken.

Fornærmede forteller selv om overgrep

Dersom fornærmede selv forteller at han/hun har blitt utsatt for overgrep, er det viktig at de får fortelle fritt og at du stiller åpne og ikke ledende spørsmål. Alle uttalelser, observasjoner og sinnstilstand bør skrives ned så ordrett og beskrivende som mulig. Du bør også skrive ned i hvilken situasjon og på hvilket tidspunkt fornærmede fortalte om overgrepet. Disse notatene kan bli viktige i en eventuell anmeldelse, melding til barnevernet eller rettsak.

Dersom overgrepet nylig har funnet sted, bør du sikre at fornærmede kommer seg så raskt som mulig til legevakta for å sikre biologiske bevis. Han/hun må vente med å vaske kroppen og oppbevare alle klær separat i tørre poser. Legen bør undersøke og dokumentere eventuelle merker, skader, blåmerker, samt sporsikring i henhold til rettsmedisinsk standard. Les mer om hva som kan utgjøre gode bevis i en overgrepssak her.

Kilder:

https://www.statensbarnehus.no/mistanke/

http://www.smi.nt.no/024.php

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.