Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan kan jeg som pårørende hjelpe et voldtektsoffer?

Som pårørende er det flere ulike måter du kan støtte og hjelpe et voldtektsoffer på. Den utsattes behov vil imidlertid variere fra situasjon til situasjon. For å ikke trå feil, kan derfor være lurt å ha en åpen dialog og kartlegge disse behovene.

Noe av det aller viktigste er nok uansett å tilby støtte og forståelse. Det kan være gjennom samtale, hjelp med hverdagslige gjøremål eller i kontakt med andre instanser som for eksempel politiet. Husk på at ting tar tid, vær tålmodig og lytt til det den utsatte forteller.

I den tidlige fasen etter en voldtekt kan den utsatte ha behov for hjelp i kontakt med helsevesen, politi og bistandsadvokat. Som pårørende kan du gjøre ditt beste for å oppmuntre til fysisk undersøkelse hos lege så raskt som mulig etter voldtekten, samt støtte vedkommende i kontakt med de ulike aktørene.

Les mer: Hvor kan jeg få hjelp etter seksuelt overgrep?

Utsatte for voldtekt reagerer forskjellig og har ofte ulike behov. Mens noen ønsker å være mer for seg selv, kan andre ha behov for noen å være sammen. Som pårørende kan du være en god samtalepartner, både om overgrepet og andre dagligdagse ting for å få den utsatte over på andre tanker. Ved å tilby støtte og forståelse kan du få vedkommende til å forstå at han eller hun ikke er alene. I den første tiden etter voldtekten kan også avlastning med oppgaver i hjemmet være nyttig for den utsatte. Det er imidlertid viktig å finne en balansegang her, slik at ikke passivitet kommer som et nytt hinder på veien til en normalisert situasjon.

Vær tålmodig med vedkommende. Ofte kan det ta lenger tid enn forventet å komme seg tilbake etter en voldtekt. Samtidig som du å vise forståelse for dette, er det viktig at du tar vare på deg selv og ikke lar omsorgsarbeidet bli altoverskyggende. På denne måten kan du hjelpe voldtektsofferet over lenger tid dersom nødvendig.

Familien er ofte naturlige støttepersoner

Det er ikke uvanlig at det vekker sterke følelsesmessige reaksjoner at noen i nær familie har vært utsatt for voldtekt, særlig for foreldre. Selv om man som foreldre er ivrig etter å hjelpe, må man ikke glemme å lytte til om hun eller han faktisk vil ha hjelp akkurat nå. Det kan derfor være et godt tips å unngå mas og heller la de utsatte ta initiativet. Vær tålmodig og lytt til det den utsatte vil fortelle. Det er ingen fasitsvar på hvordan man skal reagere etter en voldtekt, og ofte opplever nok særlig foreldre å få en helt annen reaksjon enn forventet. Som pårørende er det da viktig at man lar reaksjonen komme og at man ikke stiller seg tvilende, spørrende eller avvisende til situasjonen. Den utsatte skal føle seg trodd og forstått.

Les mer: Hva er vanlige reaksjoner etter voldtekt?

Som familie til et voldtektsoffer er man ofte naturlige støttepersoner og nærmest til å hjelpe til med praktisk avlastning i hverdagen. Det er likevel viktig at man ikke tar avgjørelser over hodet på vedkommende, men heller tar han eller henne med på samtaler og diskusjoner. De utsatte kan på denne måten gjenvinne en følelse av egenkontroll. På den andre siden opplever flere at det kan være vanskelig å huske beskjeder og informasjon i hverdagen. Som pårørende i hjemmet kan du da hjelpe til med å skrive opp beskjeder og minne vedkommende på avtaler og opplysninger. Og dette uten å mase. Her er det en vanskelig balansegang uten fasitsvar.

Les mer:

Hvordan snakker jeg med barn om seksuelle overgrep?

Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Hjelp fra venner

Det er ikke uvanlig å være usikker på hvordan man skal gå fram og hva man skal si til en som har vært utsatt for voldtekt. Som venn er det viktig å gi inntrykk av at du tenker på den utsatte og er tilgjengelig hvis det skulle være noe. Ettersom hvilke behov den utsatte har naturligvis vil variere, kan det være fint å ha en åpen dialog om dette. For mange voldtektsofre kan det være godt å føle at hverdagen og daglige rutiner normaliseres. Som venn kan du hjelpe til med dette med praktisk hjelp, men også oppmuntre til å være med på sosiale aktiviteter.

På arbeidsplassen eller skolen

Voldtekt anses fremdeles som et nokså tabulagt tema i dagens samfunn, ofte forbundet med skam. Det er derfor mange som ikke forteller om hendelsen på arbeidsplassen eller skolen. Forskning viser imidlertid at faste gjøremål kan hjelpe mennesker som har vært utsatt for traumatiske lidelser. På den ene siden kan det å måtte gå på jobb eller skole føre til at de utsatte får tankene over på noe annet og at det normaliserer hverdagen. På den andre siden kan arbeidskapasiteten være svekket som følge av konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. Som kollega eller lærer er det derfor viktig å jobbe mot et miljø på arbeidsplassen eller skolen som tillater den utsatte å ha reaksjoner og hvor varierende arbeidskapasitet er lov. Det er videre viktig å få den utsatte seg til å føle seg tilstrekkelig.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.