Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan anmelder jeg vold?

Dersom du har vært utsatt for en voldshandling har du mange alternativer. Hvordan du går frem vil bero på hvilke rettsvirkninger du ønsker. Vil du at gjerningsmannen skal bli straffet må du anmelde vold til politiet. Ønsker du ikke det må du gå til sivilt søksmål. I tillegg til å anmelde gjerningsmannen kan du også søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning(KFV).


Anmelde vold til politiet

Ønsker du at gjerningsmannen skal bli straffet må du anmelde volden til politiet, for eksempel ved å kontakte din lokale politistasjon. Du kan også ta kontakt med en bistandsadvokat dersom det er tale om er overgrepssak eller en alvorlig vold/ranssak. Politiet vil påbegynne etterforskning etter at anmeldelse er inngitt, og avhengig av bevissituasjonen kan dette lede til tiltale og rettssak.

For at gjerningsmannen skal bli straffet er det imidlertid et krav om at volden kan bevises utover enhver rimelig tvil, slik at det skal relativt klare beviser til for at gjerningsmannen blir straffet. Merk at det uansett er mange gode grunner for å anmelde. Dette er den eneste veien å gå dersom du ønsker at gjerningsmannen skal få strafferettslige sanksjoner for gjerningen.

Etter at volden er anmeldt til politiet vil du motta bekreftelse på anmeldt forhold med 3 ukers frist for å sende erstatningskrav.

Søke om voldsoffererstatning

Ved siden av å anmelde vold til politiet kan du også søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig ordning hvor du kan få erstatning direkte fra KFV. Du er dermed ikke nødt til å kreve erstatning direkte fra gjerningsmannen. Fordelen med å søke erstatning fra KVF er at du ikke vil være avhengig av gjerningsmannens betalingsevne.

For å få voldsoffererstatning er det et vilkår at du har anmeldt volden til politiet. Videre er det et krav om at du har blitt utsatt for en straffbar handling og at dette har medført en personskade. Disse vilkårene er sjelden tvilsomme når det gjelder erstatning ved vold. Videre er det et krav om at du må bevise forholdet med klar sannsynlighetsovervekt.

Siden beviskravet for å få voldsoffererstatning er lavere enn å få gjerningsmannen dømt er det irrelevant om gjerningsmannen blir frikjent i retten for vurderingen av om du kan få voldsoffererstatning.

Rett til bistandsadvokat

I enkelte voldstilfeller vil du ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som betales av staten. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes rettigheter under hele rettssaken. Personen vil hjelpe deg med å vurdere om du burde anmelde volden til politiet, følge opp hele straffesaken, hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning, etc.

For å få bistandsadvokat ved voldsepisoder er det imidlertid et krav om at det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Hva som ligger i vilkåret må avgjøres etter rettens skjønn, men det er grunn til å merke seg at det krever betydelig skade.

Sivilt søksmål

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å anmelde vold til politiet er det et alternativ å gå til sivilt søksmål. Dette innebærer at du må sende inn en stevning til enten forliksrådet eller tingretten, avhengig av størrelsen på kravet. Deretter vil du enten inngå et forlik i forliksrådet, eller få en forliksdom eller eventuelt en dom i tingretten.

Ulempen med et sivilt søksmål er at det ofte kan være mer ressurskrevende enn å søke om voldsoffererstatning. I noen tilfeller kan det ta kortere tid, men du kan risikere å måtte gå gjennom en rettssak. I tillegg kan du risikere å bruke mye mer penger, i det du som hovedregel kun får dekket saksomkostningene dersom du vinner frem med kravet ditt.

Kilder:

Skadeserstatningsloven

Anmelde vold, Advokatfirmaet Teigstad

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.