Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan anmelde familievold?

Vi får ofte kontakt med mennesker som blir utsatt for familievold. Mange vet ikke hva de skal gjøre. For det første er gjerningsmannen gjerne en offeret har tette bånd til. For det andre vet ikke mange om man burde anmelde eller ikke, i så fall hvordan man gjør dette.


I slike situasjoner pleier vi å opplyse om at offeret ofte har krav på gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. Dette er en person som kan gi råd, hovedsakelig rettslig, men også personlig. Personen vil kunne hjelpe deg vurdere om du burde anmelde, rette et krav om erstatning, etc. Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hvordan man anmelder familievold, vilkårene for å få bistandsadvokat og hvordan bistandsadvokaten eventuelt kan hjelpe deg.

Når har du krav på bistandsadvokat?

Vi går først gjennom når du har krav på bistandsadvokat etter familievold. Grunnen til dette er at hvis du har bistandsadvokat vil denne personen kunne utforme anmeldelsen for deg.

Det følger av loven at du har krav på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner defineres i straffeloven § 82.

Det følger av bestemmelsen at med fengsel inntil 6 år straffes den som den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg.

Det må dermed som oftest over flere tilfeller foreligge krenkelser fra en du er tett knyttet til. Det typiske er mannen som gjentatte ganger slår eller truer kone og barn.

Dersom den straffbare handlingen du har blitt utsatt for dekker gjerningsbeskrivelsen i dette straffebudet vil du altså ha krav på gratis bistandsadvokat.

Hvordan anmelder jeg selv?

Dersom du ikke har krav på bistandsadvokat må du selv anmelde hendelsen til politiet. Du må da enten gå til din lokale politistasjon og fylle ut en anmeldelse. Alternativt kan du ringe til politiet og avtale et møte på politistasjonen. Du vil i nær tilknytning til dette måtte avhøres av politiet.

Hva skjer etter anmeldelsen?

Etter du har anmeldt vil politiet begynne etterforskning. Det mest sentrale her er at politiet samler inn bevis. Dette vil typisk være bilder av blåmerker, sår, etc. Andre viktige bevis er avhør av fornærmede, den mistenkte og eventuelle vitner. Den mistenkte har alltid rett til å holde seg taus.

Dersom politiet mener de har tilstrekkelige beviser vil de reise tiltale som vil ende med enten en fellende eller en frifinnende dom. Dersom politiet ikke mener de har tilstrekkelige beviser vil de henlegge saken. Dette innebærer at de legger saken vekk inntil noen kommer med sterkere beviser.

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Dersom du har krav på en bistandsadvokat vil du selv kunne velge hvilken advokat du ønsker, og denne advokatens oppgave er å ivareta dine interesser. Personen vil dermed være med på avhør, hjelpe politiet under etterforskning, være til stede under hovedforhandlingen, etc.

I nær forbindelse med en anmeldelse av vold i nære relasjoner vil du også kunne søke om besøksforbud og voldsoffererstatning. Besøksforbud innebærer at gjerningsmannen forbys å oppholde seg i en viss radius rundt deg. Voldsoffererstatning innebærer at du kan få erstatning fra staten som en kompensasjon for den straffbare handlingen du har blitt utsatt for. Har du en bistandsadvokat vil denne personen søke besøksforbud og voldsoffererstatning på dine vegne.

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/oppreisning/vold-i-naere-relasjoner-familievold/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.