Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor vanlig er seksuelle overgrep mot barn?

Det er ikke mulig å si sikkert hvor mange barn i Norge som blir utsatt for seksuelle overgrep. Tallene vil naturligvis variere noe fra år til år, og det er grunn til å tro at det til enhver tid er et visst mørketall. Det er likevel gjort en rekke undersøkelser og studier av tema. En spørreundersøkelse blant voksne viser at mellom 8 til 19 prosent kvinner og mellom 1 til 14 prosent menn rapporterer at de har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn eller unge.


Hva er seksuelle overgrep?

Verdens Helseorganisasjon definerer overgrep slik:

Seksuelle overgrep innbefatter å involvere barn i seksuell aktivitet som barnet ikke forstår, ikke kan gi samtykke til, ikke er modent for, eller som bryter med samfunnets lover og tabuer. Seksuelle overgrep innbefatter slik aktivitet mellom barn og voksne, eller mellom barn og andre barn som alders- eller modningsmessig er i en ansvars-, tillits- eller maktposisjon. Videre er den seksuelle aktiviteten igangsatt for å tilfredsstille overgripers lyster, på barnets bekostning. Det er irrelevant om barnet var villig med på de seksuelle handlingene eller ikke.

Hvor vanlig er slike seksuelle overgrep?

Det er vanskelig å si sikkert hvor mange barn i Norge som blir utsatt for seksuelle overgrep, men det er gjort en rekke undersøkelser og studier av temaet.

I spørreundersøkelser blant voksne rapporterer mellom 8 til 19 prosent kvinner og mellom 1 til 14 prosent menn at de har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn eller unge. Internasjonale studier som ser på alle former for seksuelle overgrep mot barn under 18 år, viser en andel på 21 prosent kvinner og 6 prosent menn.

Ulike studier viser videre at det vanligste er blotting og beføling av kjønnsorganer, etterfulgt av seksuell omgang i form av masturbasjon og ulike former for inntrengning. Barn som kommer til hjelpeapparatet har ofte vært utsatt for de sistnevnte formene for overgrep.

Rapporter viser at seksuelle overgrep har økt de siste 10-20 årene. En har ikke påvist noen forskjeller i Norge mellom ulike deler av landet eller mellom by og land.

Hvem utfører slike overgrep?

Forskning viser at overgriperne som oftest er menn og gutter. Kvinner er statistikk sett i langt mindre grad overgripere. Overgrep fra jevnaldrende barn eller unge under 18 år består av rundt en tredjedel av overgrepene. Overgriper er i de aller fleste tilfeller en person barnet kjenner fra før.

Det antas videre at tre av ti seksuelle overgrep mot barn under 18 år begås av familiemedlemmer. Videre antar man at rundt seks av ti overgrep begås av venner eller bekjente av familien, mens langt færre overgrep begås av en fremmed person.

 

Kilder:

Norsk Helseinformatikk

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.