Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor sannsynlig er det at overgriperen blir dømt?

Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvor sannsynlig det er at overgriperen blir dømt. Hvor stor sannsynligheten er vil avhenge av hvilke beviser som foreligger.


En regner med at antall overgrepssaker som henlegges er mellom 75-90 %. Det er også en større andel frifinnelser i overgrepssaker enn i andre straffesaker. Grunnen til dette er at det ofte er vanskeligere å bevise et overgrep enn for eksempel vold eller ran, bl.a. fordi det kan være vanskelig å bevise at gjerningspersonen har handlet med tilstrekkelig skyld, og også fordi overgrepssaker ofte blir anmeldt etter mange år.

Les om hvorvidt man kan klage på henlagt overgrepssak.

I strafferetten er det et strengt beviskrav. Det er et krav om at det er bevist utover enhver rimelig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. En må dermed nærmest være sikker på at vedkommende har begått den straffbare handlingen før han eller hun kan bli straffet.

Dreier det seg for eksempel om en festvoldtekt vil offeret ofte kjenne gjerningsmannen. Selv om du har sikret biologiske spor i etterkant av voldtekten, vil det være vanskelig å bevise at den seksuelle handlingen ikke skjedde frivillig. Det samme vil gjelde der du for eksempel har blitt voldtatt av kjæresten din. Det vil ofte bli ord mot ord hvilket ofte kan komme til kort for å få gjerningsmannen dømt.

I saker om overfallsvoldtekt vil det være mer sannsynlig å dømme gjerningsmannen basert på biologiske bevis. Det er mindre sannsynlig at offeret frivillig ville utført seksuell handling med en fremmed i et slikt tilfelle. I slike saker kan problemet derimot være å identifisere gjerningspersonen.

Med tanke på beviskravet vil det dermed være størst sannsynlighet for at gjerningsmannen blir dømt dersom man har for eksempel vitner, videobevis eller meldinger fra en chatlogg.

Har gjerningsmannen for eksempel sendt unnskyldende meldinger i etterkant av voldtekten, og man har personer som har vært vitne til hendelsen, vil det være større sannsynlighet for at forholdet kan bevises. Det samme vil gjelde dersom en person har filmet hendelsen eller det tilfeldigvis var et overvåkningskamera som dekket området.

En ser dermed at det er vanskelig å gi noe konkret svar på hvor sannsynlig det er at gjerningsmannen blir dømt. Svaret må bero på en konkret helhetsvurdering av hele bevisbildet i saken.


Les hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kilder:

Straffeloven

http://www.personskadeportalen.no/voldtekt

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.