Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor høy er den maksimale grensen for voldsoffererstatning?

Når man søker om voldsoffererstatning for seksuelle overgrep så kan man ikke få mer enn det faktiske økonomiske tapet man har lidt (eller vil lide i fremtiden). I tillegg kommer oppreisningserstatning og menerstatning for varig og omfattende fysisk eller psykisk skade, men dette utgjør sjelden mer enn noen hundre tusen kroner.


Dersom man for eksempel har lidt et stort inntektstap, slik at tapet er stort, er det greit å være kjent med det maksimale taket for hvor mye man kan bli tilkjent i voldsoffererstatning. Den maksimale erstatningen har blitt økt med ujevne mellomrom, og følger nedenfor:

Fra Til Maksimal erstatning
01.01.1975 31.12.1993 150 000
01.01.1994 30.06.2001 200 000
01.07.2001 31.12.2008 20 G på skadetidspunktet
01.01.2009 31.12.2010 40 G på skadetidspunktet
01.01.2011 og fortsatt 60 G på tidspunkt for vedtak

Så dersom overgrepet har skjedd etter 1. juli 2001 vil maksimal erstatning være knyttet til G, som er grunnbeløpet i folketrygden. Dette er en indeksregulert verdi som endres hvert år i takt med prisvekst/inflasjon etc.

I enkelte særlige unntaktstilfelle kan det ytes mer erstatning enn det maksimale taket, men det er en snever unntaktsregel.

Vedlagt følger en oversikt over alle grunnbeløpene i folketrygden siden 1967:

Kilder:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden

http://www.voldsoffererstatning.no/ofte-stilte-spoersmaal.292720.no.html

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.