Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor mange pedofile er det i Norge?

Pedofili betegner en voksen persons seksuelle tiltrekning til barn som ikke har kommet i puberteten enda. Ifølge enkelte studier er én til to prosent av befolkningen i Norge pedofile. I tillegg til dette er det grunn til å tro at det finnes mørketall.


Pedofili er en seksuell orientering og psykiatrisk diagnose. Begrepet referer til en voksen persons seksuelle preferanse for prepubertale barn.

Les mer: Hva er pedofili?

Alle pedofile er ikke overgripere. For å få diagnosen pedofil er det tilstrekkelig at man som voksen har pågående og gjentatte seksuelle følelser, tanker og lyster knyttet til barn som ikke har kommet i puberteten enda.

Én til to prosent av befolkningen

Det finnes naturlig nok ikke noe helt eksakt statistikk på hvor stor andel av befolkningen i Norge er pedofile. Det finnes likevel anslag og forsøk basert på undersøkelser. Enkelte studier viser at fra én til to prosent av befolkning har diagnosen pedofili.

Svarene vil imidlertid variere ut fra hvilke spørsmål som stilles. Studier viser at dersom man spør folk om de kunne tenke seg å se på eller å ha sex med barn dersom de var sikre på ikke å bli oppdaget, er det flere enn én til to prosent av befolkningen som svarer ja. Det er imidlertid viktig å påpeke at det finnes mange kategorier og underkategorier av pedofili. Noen mennesker er for eksempel multiseksuelle og føler seksuell tiltrekning til både barn og voksne.

Mørketall

Et av problemene med å stadfeste andelen av pedofile i Norge, er at det antagelig finnes mørketall. Med mørketall menes her et tallmessige uttrykk for forholdet mellom uoppdaget og oppdaget forekomst av et uønsket fenomen. Studiene vil dermed ikke gi et helt sant uttrykk for omfanget av pedofili.

Etterforskningen som er gjort i forbindelse med operasjon «Dark room» viser at mørketallene for seksuelle overgrep mot barn er betydelige. Per 30. mai 2017 er 84 personer siktet for overgrep, chat eller bildedeling på «det mørke nettet» og minst 300 barn er blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep. Politiet uttaler at det er all grunn til å tro at antall saker vil øke. Det er dermed grunn til å tro at det også er mørketall for antall pedofile.

Overvekt av menn

Begrepet «pedofili» blir ofte forbundet med menn. Begrunnelsen er nok dels at det i de fleste saker nettopp er menn som er tiltalt for overgrep mot barn. I for eksempel Dark room-saken er alle de siktede menn. Ifølge rettspraksis kan det tyde på at det er flere menn som er pedofile enn kvinner, men det er likevel grunn til å anta at det også er et visst omfang av kvinnelige pedofile.

Problemet er at det foreligger lite forskning og dokumentasjon om kvinners seksuelle preferanser overfor barn. Årsaken til dette er nok blant annet tradisjonelle verdier og forventninger til kvinners mors- og omsorgsroller. Pedofili bryter radikalt med den stereotypiske kjærlige mor. Ser man på det rapporterte omfanget av seksuelle overgrep begått av kvinner mot barn og unge, varierer det fra kilde til kilde. Differansen mellom rapporter fra støttesentre og rettssaker kan indikere mørketall.

USA

Sammenligner vi med studier fra USA, viser undersøkelser at 4 % av unge kvinner og 7 % av unge menn i college- og universitetsmiljøer svarte ja på at de kunne begå seksuelle handlinger med mindreårige, dersom det ikke fantes noen risiko for å bli oppdaget eller straffet. Skal vi tro statistikkene, vil kun en liten andel av disse menneskene begå seksuelle overgrep mot barn. Hvorvidt de likevel tilfredsstiller diagnosen pedofili er ikke sikkert.


Kilder:

https://snl.no/mørketall

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.