Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor lang straff er det for voldtekt?

Voldtekt defineres i straffeloven som seksuell omgang som enten fremtvinges ved vold eller trusler, eller som skjer mens personen er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det følger av domstolspraksis at fengselsstraffen skal settes til rundt 4 år. Straffen kan imidlertid settes høyere ved skjerpende omstendigheter.


Det er dermed et krav til selve akten; det må dreie seg om seksuell omgang, og hvordan denne ble gjennomført; det må ha skjedd ufrivillig.

Seksuell omgang er for det første samleie, men innbefatter også enhver inntrengning i kroppsåpninger med kroppsdeler eller gjenstander. Også masturbasjon med en viss intensitet vil omfattes av vilkåret.

Dersom en slik seksuell handling fremtvinges ved vold eller trusler, eller skjer mens personen er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen, vil det dermed være voldtekt.

Men hvor lang er strafferammen for voldtekt?

Reglene for voldtekt reguleres av § 291 følgende. Det fremkommer av § 291 at voldtekt straffes med fengsel inntil 10 år. Dette betyr at i utgangspunktet er den maksimale straffen gjerningsmannen kan få 10 år. Dette betyr ikke at gjerningsmannen alltid vil dømmes til 10 års fengsel. Det følger av domstolspraksis at fengselsstraffen skal settes til rundt 4 år. Mange har kritisert dette for å være for lavt.

Men straffen kan også i mange tilfeller være lenger. I en del tilfeller vil straffen være fra 3 inntil 15 år. Dette er etter § 292 ved innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller dersom lovbryteren har fremkalt at ofret var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Ved grove voldtekter vil strafferammen være enda lenger. Her kan gjerningsmannen straffes med fengsel inntil 21 år. Dette gjelder også i voldtekter som ikke er grove, men der gjerningsmannen tidligere er straffet for voldtekt. Det følger av § 293 at man i vurderingen av om voldtekten er grov særlig skal vektlegge om voldtekten er begått av flere i fellesskap, voldtekten er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse.

Grove voldtekter kan for eksempel være der en person bryter seg inn til ofret og stripser fast ofrets hender før gjerningsmannen voldtar ofret, eller der fem tenåringer tar med en annen tenåring inn i skogen og voldtar han og truer han med kniv.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.